Artikel III-4: Bevordering duurzame ontwikkeling

III-3
Artikel III-4
III-5

In de bepaling en de uitvoering van het beleid en de maatregelen van de Unie die onder dit deel van de Grondwet vallen, moeten de eisen inzake milieubescherming worden verwerkt, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, als bedoeld in dit deel, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

2003

De eisen inzake milieubescherming moeten worden opgenomen in de bepaling en uitvoering van het in dit deel bedoelde beleid en het in dit deel bedoelde maatregelen, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

2003

In de bepaling en de uitvoering van het beleid en de maatregelen van de Unie die onder dit deel van de Grondwet vallen, moeten de eisen inzake milieubescherming worden verwerkt, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

2004

Bij de bepaling en de uitvoering van ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel moeten de eisen inzake milieubescherming worden geïntegreerd, teneinde in het bijzonder duurzame ontwikkeling te bevorderen.