Drs. E.Th.M. (Erik) Meijer

foto Drs. E.Th.M. (Erik) Meijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Europees Parlement

Linkse politicus, die veertig jaar op alle bestuursniveau's actief was, eerst voor de PSP en GroenLinks en vanaf 1996 voor de SP. Was aanvankelijk leraar aardrijkskunde en ambtenaar bij de gemeente Rotterdam. Kwam in 1975 voor de PSP in de gemeenteraad van Amsterdam en was ruim twaalf jaar Statenlid in Zuid-Holland voor GroenLinks. Voor de SP was hij fractievoorzitter in de deelgemeenteraad van Rotterdam-Delfshaven, in 1999-2009 lid van het Europees Parlement en vanaf juli 2014 bijna een jaar Eerste Kamerlid. In de Senaat voerde hij het woord over onder meer binnenlands bestuur (afschaffing Plus-regio's), topinkomens en ruimtelijke ordening.

SP
in de periode 1999-2015: lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Erik Theo Maria (Erik)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 5 december 1944

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 1961
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1963 tot 1991
 • GroenLinks, van 1992 tot 1995
 • SP (Socialistische Partij), van 1996 tot 2022 (geroyeerd)
 • Socialisten 010, vanaf 2022 (lokale partij)

fractie Europees Parlement
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 juni 1982 tot 18 april 1995 (voor de combinatie PSP-CPN-PPR, vanaf 1991 GroenLinks)
 • beleidsmedewerker secretarieafdelingen Wijkaangelegenheden en Algemene Bestuurszaken, gemeente Rotterdam, van 2 mei 1983 tot 1 maart 1992
 • lid voorlopige adviesraad ter voorbereiding van de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven, van 1991 tot 1992
 • lid raad deelgemeente Rotterdam-Delfshaven, van 3 april 1998 tot 12 maart 2002
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juli 2014 tot 9 juni 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur VVE wooncomplex "Van Kralingen-I" te Rotterdam, vanaf 13 januari 2014

vorige (2/7)
 • voorzitter Bewonersvereniging Spangen (Rotterdam), van 1995 tot 1998
 • voorzitter Stichting Ontwikkelbank Centrum (Rotterdam), van 1995 tot 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Diende in november 2001 en april 2007 verslagen in over de voorwaarden waaronder de overheid vergunningen kan verstrekken voor de exploitatie van openbaar vervoer en waaronder een deel van de kosten voor openbare dienstverlening gecompenseerd kan worden. Het Europees Parlement wilde onder meer het personenvervoer over spoor slechts op korte afstanden liberaliseren, en gemeenten verantwoordelijk blijven houden voor lokaal vervoer (medebeslissingsprocedure).
 • Diende in juni 2007 een verslag in over het voortgangsverslag 2006 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (initiatiefverslag)
 • Diende in maart 2008 een verslag in over het voortgangsverslag 2007 over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Vroeg met name aandacht voor de positie van de grote Albanese bevolkingsgroep, de relatie met de zuidelijke buurstaat Griekenland en de startdatum voor onderhandelingen over toetreding tot de EU (initiatiefverslag)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Rob Janssen, "'Je krijgt de boel niet weg door zelf weg te blijven'". Tribune (SP maandblad), mei 2004
 • Algemeen Dagblad, 10 juni 2004
 • Meijers rapporten over aanbestedingsregels voor stads-ov werden besproken in: NRC Handelsblad, 10 mei 2007; Financieele Dagblad, 11 mei 2007; en Nederlands Dagblad, 12 mei 2007
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.