J.A.W.J. (John) Leerdam MFA

foto J.A.W.J. (John) Leerdam MFA
bron: Fotobureau Dijkstra

Extrovert en charmant PvdA-Tweede Kamerlid met stevige wortels in 'de West'. Was voor hij Kamerlid werd directeur en artistiek leider van een Amsterdams toneelgezelschap en regisseerde geregeld toneelproducties over politiek-historische thema's. Als Kamerlid onder meer voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en woordvoerder Antilliaanse zaken, cultuur en onderwijs. Toonde daarbij altijd een grote betrokkenheid. Een korte terugkeer in de Kamer in 2012 verliep weinig gelukkig voor hem.

PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

John Arnold Walther Julius (John)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Willemstad (Curaçao), 23 juli 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 februari 2012 tot 5 april 2012
 • partner "We are Bushwick Consultancy", van november 2017 tot november 2019
 • beleidsadviseur, commissielid diversiteit & inclusie kunst & cultuur sector Amsterdams Kunstraad

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 29 februari tot 5 april 2012 Sharon Dijksma als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • projectleider Black Achievement Month/NiNsee, vanaf augustus 2016
 • lid Raad van Toezicht de Amsterdamse Jeugdtheaterschool, vanaf september 2020

vorige (2/33)
 • projectconsultant project "The decade of people of African descent", ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van augustus 2016 tot november 2017
 • voorzitter Stichting OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders), van 1 januari 2017 tot 1 maart 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 november 2004 tot 17 juni 2010
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 17 juni 2010

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Eenheid is Kracht
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting "Jazz in de Nes" te Amsterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2005 samen met zijn fractiegenote Jet Bussemaker de notitie "De kracht van kunst" uit. Daarin wordt gepleit voor een actieve cultuurpolitiek en een debat over de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Regiseerde in 2005 ter gelegenheid van 30 jaar onafhankelijkheid van Suriname het toneelstuk "De tranen van Den Uyl" en in 2009 het toneelstuk "Hoe zullen ze mij onthouden" over prins Claus
 • Nam in 2012 ontslag als (tijdelijk) Tweede Kamerlid, nadat hij in het radioprogramma GIEL van 3FM serieus was ingegaan op een bericht over de vrijlating van een niet-bestaande terrorist en daarbij onder meer refereerde aan een (niet gehouden) disucssie in de fractie. Gaf op 4 april 2012 de volgende verklaring uit: Naar aanleiding van mijn interview in het radioprogramma GIEL heb ik besloten mijn tijdelijk lidmaatschap van de Tweede Kamer per direct neer te leggen. In dit interview heb ik mij laten verleiden tot uitspraken die niet alleen mijn geloofwaardigheid hebben geschaad, maar daarmee ook die van de Kamer als geheel en van mijn partij.

uit de privésfeer
 • Ging in 1982 voor studie naar Nederland en daarna naar de Verenigde Staten
 • Zijn vader is Surinamer. Zijn moeder kwam van Saint Kitts.
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.