D66 en ChristenUnie analyseren hun verlies

maandag 10 februari 2003, 9:03

De afgelopen dagen hebben prominenten binnen D66 en ChristenUnie de - voor hen - teleurstellende verkiezingsuitslag becommentarieerd. D66 ging van 7 zetels in 2002 naar 6 zetels nu, terwijl de partij tijdens de verkiezingen van 1998 nog 14 zetels behaalde. De ChristenUnie is gezakt van 4 zetels in 2002 naar 3 zetels nu. De partij is opgericht in 2001 als samenwerkingsverband tussen het GPV en de RPF, die in 1998 gezamenlijk nog 5 zetels haalden.

D66

Partijleider Boris Dittrich meent dat het verlies hoofdzakelijk te wijten is aan de "impopulariteit van de redelijkheid". Het huidige politieke klimaat zou om extreme standpunten vragen. Andere oorzaken van het verlies zijn volgens Dittrich het negatieve imago van Paars, de afwezigheid van D66 in tv-debatten, en de nek-aan-nekrace tussen PvdA en CDA. Regeringsdeelname sluit Dittrich uit.

ChristenUnie

Ook het partijbureau van de ChristenUnie zocht naar oorzaken voor het verlies. Verrassend genoeg bleek met name de RPF-achterban te zijn weggelopen. In november 2002 was onder de GPV-gelederen onrust ontstaan, omdat de kandidatenlijst van de ChristenUnie werd gedomineerd door RPF'ers. Voormalig RPF-voorman Leen van Dijke constateert echter dat de band tussen de gereformeerd-vrijgemaakte kerk en de GPV sinds 1948 heel hecht is. De RPF is daarentegen pas in 1975 opgericht, en heeft een veel diversere achterban.

Andere partijprominenten als Melis van de Groep wijzen op het "authentieke gereformeerde geluid" van CDA-leider Balkenende, die aanspreekt bij een groot deel stemmers die vroeger RPF stemden. Een katholiek leider bij het CDA (zoals Jaap de Hoop Scheffer tot 2001) zou minder stemmen hebben weggehaald. Van de Groep wil dat de ChristenUnie vasthoudt aan de prinicipiële stellingname tegen abortus en euthanasie, maar adviseert om zich ook op andere kwesties te profileren.

bron: Trouw, 7 en 10 februari 2003