Mr. J.L. (Jim) Janssen van Raaij

foto Mr. J.L. (Jim) Janssen van Raaijvergrootglas

Rotterdamse advocaat, CHU- en CDA-prominent, Europarlementariër en LPF-Tweede Kamerlid. Bourgondiër met belangstelling voor wapens en krijgskunst. Zette zich in voor de belangen van profvoetballers. Als secretaris van de CHU nauw betrokken bij de totstandkoming van het CDA. In het Europarlement enkele malen in opspraak gekomen, zonder dat beschuldigingen overigens steeds hard gemaakt konden worden. Verliet desondanks de Christendemocratische fractie. Werd als LPF-Kamerlid gekandideerd voor het Tweede Kamervoorzitterschap. Speelde in de Kamer echter geen belangrijke rol.

LPF, CDA
in de periode 1979-2003: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

James Leonard (Jim)

personalia

geboorteplaats en -datum
Muntok (Ned.-Indië), 1 juni 1932

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 februari 2010

levensbeschouwing
Evangelisch-Luthers

partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot november 1996
 • Unie voor Europa (fractie Europees Parlement, namens de AOV en de Unie 55+), van december 1996 tot juni 1999
 • EVPN (Europees Verkiezers Platform Nederland)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van 2002 tot 2008

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur te Rotterdam, vanaf 1955
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 13 oktober 1977 tot 23 augustus 1979
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1984
 • lid Europees Parlement, van 5 november 1986 tot 20 juli 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003

partijpolitieke functies

 • adjunct-secretaris CHU, van 25 september 1971 tot 3 juni 1972
 • secretaris CHU, van 3 juni 1972 tot 19 november 1977
 • lid coördinatiecommissie KVP, ARP, CHU over opzet Statencampagne 1974, vanaf juli 1973
 • campagneleider CDA Tweede Kamerverkiezingen 1977
 • vicevoorzitter CDA, vanaf 23 juni 1973 (nog in 1986)

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker EVPN Europese Verkiezingen 1999

nevenfuncties

 • voorzitter FIFPro (Federation Internationale des Footballeurs Professionels), omstreeks 1984
 • voorzitter VVCS (Vereniging van Contractspelers), van augustus 1984 tot 1986
 • voorzitter ICTO (Interkerkelijk Comite Tweezijdige Ontwapening), van 12 januari 1985 tot november 1986
 • lid Evangelisch-Lutherse Synode, omstreeks november 1986
 • lid federatieraad FNV (Federatie van Nederlandse Vakverenigingen), omstreeks november 1986
 • voorzitter "High Frontier Europe", omstreeks november 1986
 • juridisch adviseur VVCS (Vereniging van Contractspelers), omstreeks november 1986
 • juridisch adviseur VVON (Vereniging van Voetbaloefenmeesters in Nederland), omstreeks november 1986
 • voorzitter Raad van Commissarissen pensioenverzekeringsmaatschappij "Metallicus", omstreeks november 1986
 • lid Raad van Commissarissen "Nestlé Nederland N.V.", omstreeks 1986 tot juni 1990
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Nestlé Nederland N.V.", vanaf juni 1990
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 18 november 2002 tot 23 juni 2003
 • voorzitter Stichting Mijnopruimingsacademie Wanroy Nederland, vanaf november 2002

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 mei 2002 tot 18 september 2002
 • tweede ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 mei 2002 tot 18 september 2002
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 2002 tot 30 januari 2003

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Bandoeng

voortgezet onderwijs
 • gymnasium, bijzonder-neutrale school "Het Baarnsch Lyceum" te Baarn

academische studie
 • economie (propedeuse), Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 11 mei 1953 tot september 1953
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, tot 15 december 1954

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met justitie en buitenlandse zaken

op het gebied van de EU
 • Hield zich in het Europees Parlement vooral bezig met juridische zaken
 • Diende in november 1992 een verslag in over de vrijheid die grote pensioenfondsen hebben bij de keuze van het management en het doen van investeringsbeslissingen.
 • Was in mei 1995 verantwoordelijk voor de afronding van de EU-wetgevingsprocedure (hoofd van de conciliatiedelegatie van het EP) inzake een richtlijn voor prudentieel toezicht van kredietinstituten, levensverzekeraars en niet-levensverzekeraars (UCITS).
 • Diende in maart 1996 en februari 1997 verslagen in over beleggerscompensatiestelsels, waarin (kleine) beleggers tot een waarde van 20.000 ecu worden beschermd ingeval een onderneming de verplichtingen niet na kan komen door fraude of faillissement.
 • Stemde in mei 1998 als europarlementariër tegen de invoering van de euro (formeel: tegen de ingang van de derde fase van de EMU met elf landen).
 • Stemde in mei 1998 tegen de benoeming van Wim Duisenberg tot president van de Europese Centrale Bank.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in 1994 in opspraak omdat hij geld uit een pensioenfonds van voetballers naar een zakenvriend zou hebben gesluisd. Dit werd overigens nimmer bewezen.
 • Trad 2 december 1996 uit de christendemocratische fractie, nadat het CDA verlangd had dat hij zijn zetel zou opgeven.
 • Trad nadien in het Europees Parlement in de fractie van onafhankelijke leden op als vertegenwoordiger van AOV/Unie 55+. Dit laatste naar aanleiding van - door hem ontkende - beschuldigingen over de vermenging van zakelijke en politieke belangen (zo zou hij briefpapier van de fractie voor persoonlijke doeleinden hebben gebruikt). Had een slechte verhouding met Hanja Maij-Weggen, de leidster van de Nederlandse christendemocratische delegatie in het Europees Parlement.
 • Was in mei 2002 kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar werd niet gekozen. Kreeg 24 van de 146 stemmen.

uit de privésfeer
 • Overleefde als jongen Japanse gevangenschap in kamp Tjihapit. Zijn twee jaar oudere broer overleed in mei 1942 in Bandoeng.
 • Keerde in 1946 uit Indië terug in Nederland
 • Zijn vader was ingenieur en jurist en lid van de Volksraad en van de gemeenteraad van Bandoeng

anekdotes en citaten
 • Liet zich in 1977 in jacquet installeren als raadslid van Rotterdam
 • Toen Europees Commissaris Vredeling zich in 1979 in Straatsburg ernstig opwond over Roy Jenkins, voorzitter van de Europese Commissie, smeet hij een (inmiddels lege) whiskyfles naar een spiegelruit. De ruit, ter waarde van ca. 25000 gulden, werd vernield. In een versie van dit incident wordt gesuggereerd dat Vredeling een asbak naar het hoofd van Janssen van Raaij zou hebben gegooid. Er is echter een andere lezing die stelt dat het juist Janssen van Raaij was die hem suggereerde de whiskyfles in het verhaal te vervangen door 'een asbak'.

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Enschede (begin jaren vijftig)
 • Rotterdam , Mecklenburglaan 14, omstreeks 1987
 • Rotterdam, omstreeks 2005

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Koninklijke Rotterdamse Scherpschutters Vereniging

hobby's
deelnemer militaire ruiterkampioenschappen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "The legal position of the professional football-player"
 • artikelen over sportrecht (met name voetbal)

literatuur/documentatie
Arjan Visser, "Eerst zingen, dan schieten", in: Trouw, 9 november 2002 (rubriek "Tien geboden")

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1956

echtgeno(o)t(e)/partner
D. Robertson, Dieuwke

vader
J.F. Janssen van Raaij, Johan Floris

geboorteplaats en/of -datum
Soerabaja (Ned.-Indië), 16 maart 1897

moeder
J.A. Wüppermann, Jacoba Anna

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 15 augustus 1902

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.