Mr. J.L. (Jim) Janssen van Raaij

foto Mr. J.L. (Jim) Janssen van Raaijvergrootglas

Rotterdamse advocaat, CHU- en CDA-prominent, Europarlementariër en LPF-Tweede Kamerlid. Bourgondiër met belangstelling voor wapens en krijgskunst. Zette zich in voor de belangen van profvoetballers. Als secretaris van de CHU nauw betrokken bij de totstandkoming van het CDA. In het Europarlement enkele malen in opspraak gekomen, zonder dat beschuldigingen overigens steeds hard gemaakt konden worden. Verliet desondanks de Christendemocratische fractie. Werd als LPF-Kamerlid gekandideerd voor het Tweede Kamervoorzitterschap. Speelde in de Kamer echter geen belangrijke rol.

LPF , CDA
in de periode 1979-2003: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

James Leonard (Jim)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Muntok (Ned.-Indië), 1 juni 1932

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 februari 2010

levensbeschouwing
Evangelisch-Luthers

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot november 1996
 • Unie voor Europa (fractie Europees Parlement, namens de AOV en de Unie 55+), van december 1996 tot juni 1999
 • EVPN (Europees Verkiezers Platform Nederland)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van 2002 tot 2008

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur te Rotterdam, vanaf 1955
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 13 oktober 1977 tot 23 augustus 1979
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1984
 • lid Europees Parlement, van 5 november 1986 tot 20 juli 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met justitie en buitenlandse zaken

op het gebied van de EU
 • Hield zich in het Europees Parlement vooral bezig met juridische zaken
 • Diende in november 1992 een verslag in over de vrijheid die grote pensioenfondsen hebben bij de keuze van het management en het doen van investeringsbeslissingen.
 • Was in mei 1995 verantwoordelijk voor de afronding van de EU-wetgevingsprocedure (hoofd van de conciliatiedelegatie van het EP) inzake een richtlijn voor prudentieel toezicht van kredietinstituten, levensverzekeraars en niet-levensverzekeraars (UCITS).
 • Diende in maart 1996 en februari 1997 verslagen in over beleggerscompensatiestelsels, waarin (kleine) beleggers tot een waarde van 20.000 ecu worden beschermd ingeval een onderneming de verplichtingen niet na kan komen door fraude of faillissement.
 • Stemde in mei 1998 als europarlementariër tegen de invoering van de euro (formeel: tegen de ingang van de derde fase van de EMU met elf landen).
 • Stemde in mei 1998 tegen de benoeming van Wim Duisenberg tot president van de Europese Centrale Bank.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Overleefde als jongen Japanse gevangenschap in kamp Tjihapit. Zijn twee jaar oudere broer overleed in mei 1942 in Bandoeng.
 • Keerde in 1946 uit Indië terug in Nederland
 • Zijn vader was ingenieur en jurist en lid van de Volksraad en van de gemeenteraad van Bandoeng

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "The legal position of the professional football-player"
 • artikelen over sportrecht (met name voetbal)

literatuur/documentatie
Arjan Visser, "Eerst zingen, dan schieten", in: Trouw, 9 november 2002 (rubriek "Tien geboden")

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.