Drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk

foto Drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk
bron: Fotobureau Dijkstra

Tien jaar een sociaal betrokken en actief Tweede Kamerlid voor het CDA. Was voor zij parlementslid werd bestuursassistent van wethouder Sjaak van der Tak van Rotterdam en daarvoor docent godsdienst en ethiek en redacteur bij de IKON. Als Kamerlid hield zij zich bezig met armoedebeleid, arbeidsverhoudingen, Wajong, sociale werkvoorziening en de WW. Maakte zich onder meer hard voor verbetering van de regeling voor schuldhulpverlening. Van november 2010 tot september 2012 was zij vicefractievoorzitter. In 2013-2015 ambassadeur jeugdwerkloosheid en daarna directeur bij MEE, de branchevereniging voor zorgverleners. Emigreerde in 2018 naar de Verenigde Staten waar zij werkzaam was als moderator en auteur. Sinds februari 2022 is zij gedeputeerde van Utrecht.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Willemina Roziena Catharina (Mirjam)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zeist, 23 mei 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 8 april 2008
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 juli 2008 tot 20 september 2012
 • zelfstandig spreker, moderator en auteur
 • lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, vanaf 9 februari 2022 (belast met landbouw, natuur, bodem, water, sport en bestuur.)

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 8 april en 29 juli 2008 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Sabine Uitslag

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Buzinezzclub Foundation, vanaf juni 2020
 • lid Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV, vanaf januari 2022

vorige (2/19)
 • lid bestuur NCR (Nationale Cooperatieve Raad), van oktober 2016 tot januari 2018
 • voorzitter bestuur Straatnieuws Utrecht, van mei 2016 tot januari 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 2002 tot januari 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid comité van aanbeveling Nationale Hannie Schaft Stichting

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2007 samen met haar fractiegenoot Coskun Çörüz een initiatiefnota in over pleegzorg ('Gezin boven tehuis') (31.279)
 • Diende in 2012 samen met Cynthia Ortega (ChristenUnie) een initiatiefwetsvoorstel in over het bevorderen van sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) (33.313)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zij groeide op in Ingen in de Betuwe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.