A. (Ali) Lazrak

foto A. (Ali) Lazrakvergrootglas

Freelance journalist en radiomedewerker van Marokkaanse afkomst, die in 2002 voor de SP in de Tweede Kamer kwam. Vormde sinds 4 februari 2004 een eenmansfractie, na een conflict met de partijleiding over de verplichte afdracht van inkomsten aan de partij. Hij maakte deel uit van de tijdelijke commissie integratiebeleid, maar verliet die commissie voortijdig. Na zijn breuk met de SP was hij vrijwel onzichtbaar als Kamerlid, vooral ook vanwege een opvallend hoge absentie.

SP, fractie-Lazrak (ex-SP)
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Ali (Ali)

personalia

geboorteplaats en -datum
Azzaouia (Marokko), 16 januari 1948

overlijdensplaats en -datum
Tanger (Marokko), 14 juni 2016

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 2000
 • SP (Socialistische Partij), van 2000 tot februari 2004

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie lid-Lazrak, van 2 februari 2004 tot 30 november 2006

partij waarop werd gestemd
PvdA, november 2006

hoofdfuncties/beroepen

 • autospuiter, DAF Automobiel te Born, vanaf 1971
 • werkzaam in diverse restaurants, tot 1974
 • werkzaam in diverse sectoren
 • freelance medewerker Tolkencentrum te Amsterdam en Utrecht, van 1978 tot 1980
 • opbouwwerker Stichting Regionaal Centrum Buitenlanders Zuid-Holland, van 1980 tot 1983
 • medewerker bij programma's voor buitenlanders en het Marokkaanse programma, NOS-radio (later NPS-radio), van 1983 tot 1986
 • eindredacteur radioprogramma voor Marokkanen in Nederland, NOS-radio, van 1986 tot mei 2001
 • freelance journalist, van mei 2001 tot mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 november 2006
 • fractievoorzitter fractie lid-Lazrak (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 februari 2004 tot 30 november 2006
 • eigenaar restaurant te Gran Canaria
 • eigenaar radiostation te Tanger

nevenfuncties

 • vrijwiller bij het KMAN (Komité Marokkaanse Arbeiders in Nederland), van 1976 tot 1981
 • lid ondernemingsraad NOS resp. NPS (twee periodes)
 • lid bestuur Stichting Emcemo (voor ontwikkelingswerk in Marokko)
 • lid Commissie 'Geef ons zes maanden' (associatie van vluchtelingjournalisten)

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter Tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2003 tot 17 september 2003

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Lyceum

wetenswaardigheden

algemeen
 • Woonde sinds 1971 in Nederland
 • Was medeoprichter van een belangenorganisatie voor Marokkaanse WAO'ers
 • Stapte in september 2003 uit de tijdelijke commissie onderzoek integratiebeleid. De werkwijze van de commissie strookte volgens hem niet met het door de Tweede Kamer geformuleerde motief en opdracht. Er werd naar zijn oordeel te veel geleund op analyses van ingehuurde onderzoekers en te weinig gelegenheid geboden aan burgers om hun inzichten kenbaar te maken. Volgens fractievoorzitter Marijnissen had hij deze stap zonder overleg genomen; hijzelf verklaarde anderen schriftelijk van het voornemen op de hoogte te hebben gesteld.
 • Hem werd het fractiewoordvoerderschap integratiebeleid en zijn fractiemedewerker ontnomen
 • Werd op 2 februari 2004 uit de SP-fractie gezet, nadat hij zich negatief had uitgelaten over de financiële afdrachtregeling in de SP voor Kamerleden en over het leiderschap van Marijnissen. Een bemiddelingspoging in januari 2004 door SP-senator Kox mislukte. Hijzelfde stelde dat Agnes Kant hem had toegezegd dat hij hetzelfde salaris als bij de NOS mocht behouden.

uit de privésfeer
 • Was bevriend met Ahmed Aboutaleb
 • Zijn vader was imam

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Ali Luilak (spottende bijnaam, met name in SP-kring)

woonplaats(en)/adres(sen)
Amsterdam, Amstelkade 59/H, vanaf 1975

militaire dienst
 • dienstplichtig militair, van 1966 tot 1968

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Petra de Koning, "Je moet zélf je best doen om erbij te horen", NRC Weekend, 18 en 19 juni 2016
 • M. Erciyas, "Een gevierd radiomaker, een verguisd politicus", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016, 136

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd (huwelijk ontbonden)
 • ongehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Neurink, Judith

kinderen
3 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.