Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck

foto Dr. S.R.A. (Steven) van Eijckvergrootglas

Staatssecretaris van financiën namens de LPF in het eerste kabinet-Balkenende . Had in die functie een goede naam vanwege zijn inhoudelijke deskundigheid. Hij was eerder docent fiscale economie en financiële planning en directeur van wetenschappelijke instituten van de Erasmus Universiteit. Na zijn aftreden als staatssecretaris werd de heer Van Eijck commissaris voor jeugd- en jongerenbeleid, in welke functie hij de regering adviseerde over onder meer jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Daarna was hij voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. In 2005 promoveerde de heer Van Eijck op een fiscaal onderwerp aan de Erasmus Universiteit.

LPF
in de periode 2002-2003: staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Steven Richard Antonius (Steven)

Personalia

opmerkingen over de naam en/of titel
Drs. S.R.A. van Eijck (tot promotie in maart 2005)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 4 augustus 1959

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

verwante partij
LPF (Lijst Pim Fortuyn)

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • kwartiermaker publiek-private samenwerking tussen overheid, ondernemers en filantropen, vanaf januari 2015
 • voorzitter LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), van 1 mei 2006 tot 1 augustus 2014
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale zaken en financiën lagere overheden), van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. de aangelegenheden betreffende de financiën van de lagere overheden; 3. de aangelegenheden betreffende het muntwezen, inclusief De Nederlandse Munt, de Domeinen, de Nederlandse Inkoopcombinatie en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
 • algemeen voorzitter en voorzitter afdeling auto's, RAI Vereniging, vanaf 1 december 2014
 • voorzitter Raad van Advies Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf, vanaf oktober 2010

vorige (2/17)
 • voorzitter Actal (Adviescollege toetsing administratieve lasten), van 1 januari 2009 tot 1 juni 2011
 • bemiddelaar-formateur provinciebestuur Utrecht, augustus 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2002 in het kader van het Belastingplan 2003 samen met minister Hoogervorst enkele wetten tot stand, waarbij de spaarloonregeling werd versoberd, en de premiespaar- en winstdelingsregeling, alsmede de basisaftrek lijfrente werden afgeschaft. Ook andere versoberingen worden doorgevoerd, zoals de afschaffing van de fietsregeling en de feestdagenregeling. Verder worden enkele versoberingen aangebracht in de regelingen voor fiscale bevordering van het gebruik van groene stroom en komt er een modernisering van maatregelen t.b.v. de arbeidsmarkt. Er wordt een levensloopfaciliteit in het leven geroepen.
 • Bracht in 2002 een wet tot stand ter wetsvoorstel Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen verdrag met België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen. Het verdrag moet onder meer het betalen van dubbele belasting door met name grensarbeiders voorkomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn moeder was een dochter van A.M.C.J. Steinkühler (1900-1952), Eerste Kamerlid voor de KVP
 • Werd in 1999 door zijn studenten uitgeroepen tot 'docent van het jaar'
 • Was voor hij staatssecretaris werd bezig met het schrijven van een dissertatie

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.