Netelenbos: OM onder druk gezet? Zotteklap!

vrijdag 13 september 2002, 11:53

Tineke Netelenbos, ex-minister van Verkeer en Waterstaat, ontkende gisteren voor de enquêtecommissie bouwnijverheid het OM in november 2001 onder druk te hebben gezet inzake de bouwfraude rond de Schipholtunnel. Ze wilde met de betrokken partijen snel tot een schikking komen. Die indruk, die politiek klokkenluider Rob van Gijzel eerder op de dag had gewekt, noemde ze 'zotteklap'.

De Tweede Kamer, die fel tegen een schikking was, werd hierdoor voor een voldongen feit geplaatst. De uitzending van Zembla, waarin de schaduwboekhouding van de bouwbedrijven aan het licht werden gebracht, zou aanleiding zijn geweest om snel tot een overeenstemming te komen. Netelenbos zou de schikking voor het Kamerdebat van 14 november 2001 gepubliceerd willen hebben.

De ex-minister verdedigde ook haar omgang met de informatie over de fraudepraktijken. Van Gijzel en Leers brachten Netelenbos op de hoogte van de schaduwboekhouding waarover klokkenluider Bos beschikte. Maar Bos vroeg een beloning van drie ton (gld.) en stelde de stukken niet beschikbaar. Daarop verwees Netelenbos Van Gijzel en Leers naar het OM.

Netelenbos pikeerde de commissie doordat ze eerder had gezwegen over een gesprek dat ze had met aannemer Koop over de schaduwboekhouding van Bos. Het gesprek vond op initiatief van Koop plaats om 'zijn blazoen te zuiveren'. Daarin werd de minister verteld dat Bos een rancuneuze werknemer was en dat de betreffende boekhouding niet bestond. Dat ze geen actie ondernam kwam volgens haar, omdat de het een zaak van het OM zou zijn.

bron: Het Financieele Dagblad, Trouw