Geen verandering positie Eerste Kamer

woensdag 7 november 2001, 10:00

Er bestaat in de Eerste Kamer onvoldoende steun voor voorstellen om de positie van de Eerste Kamer te veranderen. Dat bleek gisteren tijdens een debat over een notitie van minister De Vries hierover.

De VVD-fractie ziet geen noodzaak voor het invoeren van een terugzendrecht, terwijl de CDA-fractie daarmee alleen zal instemmen, als de Eerste Kamer het laatste woord houdt. Minister De Vries wil de Eerste Kamer de mogelijkheid geven een wetsvoorstel terug te zenden naar de Tweede Kamer, maar die zou dan wel het laatste woord moeten krijgen.

Ook voor voorstellen om de Eerste Kamer rechtstreeks te verkiezen of om de procedure voor Grondwetsherziening te wijzigen, is geen meerderheid te verwachten.