Mr. H.W. Daendels

foto Mr. H.W. Daendels
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)

Flamboyante Gelderse steenbakkerszoon. Speelde een hoofdrol in vrijwel alle omwentelingen van de Frans-Bataafse tijd. Provoceerde Willem V in 1786 tot militair ingrijpen in Hattem, en verdedigde Amsterdam een jaar later tevergeefs tegen de Pruisische inval. Emigreerde naar Frankrijk waar hij in het revolutionaire leger snel promotie maakte. Energieke en daadkrachtige generaal, die zich weinig aantrok van bestaande kaders. Veroverde Den Bosch onder Pichegru en was een sleutelfiguur in de staatsgrepen van januari en juni 1798. Paarde een gebrekkige politieke antenne aan driftige uitbarstingen waarin hij menig politicus schoffeerde. Zijn rol in de falende verdediging van Den Helder tijdens de Brits-Russische invasie van 1799 zette hem op een zijspoor. Lodewijk Napoleon gaf zijn loopbaan een nieuwe impuls door hem te benoemen tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, waar hij belangrijke hervormingen realiseerde in het koloniale bestuursapparaat. Onder Willem I uitgezonden naar Elmina, waar hij in 1818 stierf aan de gele koorts.

in de periode 1806-1811: lid Staatsraad (1805-1806), Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hattem, 21 oktober 1762

overlijdensplaats en -datum
Sint George d'Elmina (op de kust van Guinea), 2 mei 1818

2.

Hoofdfuncties/beroepen (5/14)

 • gouverneur-generaal van het door de Hollandse troepen bezette gebied in Westfalen te Munster, vanaf 27 oktober 1806
 • gouverneur-generaal van Oost-Friesland, van 4 november 1806 tot 6 december 1806
 • opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten Kaap de Goede Hoop (gouverneur-generaal van Indië; benoemd 28 januari 1807), met rang en titel maarschalk, van 14 januari 1808 tot 16 mei 1811
 • divisie-generaal (door Napoleon opgeroepen om te dienen in de Grande Armée), van 18 oktober 1811 tot 17 mei 1814
 • gouverneur-generaal van Goudkust (benoemd in mei 1815), van 11 maart 1816 tot 2 mei 1818

ambtstitel
 • maarschalk van Holland, van 16 februari 1807 tot 4 februari 1810

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/3)

 • majoor Gelderse brigade (verdediging van Amsterdam tegen de opkomende Pruisische troepen), juli 1787
 • lid raad van de verdediging van Java, vanaf december 1811

afgeleide functies, presidia etc.
lid sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), van 1 januari 1807 tot 1 januari 1810

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/14)
 • Hield vast aan het principe van verplichte bevolkingsleveranties en verbeterde het toezicht, waardoor het aantal koffiestruiken op Java in drie jaar steeg van 27 tot 72 miljoen
 • Bij de Moskouse veltocht van Napoleon als divisie-generaal gelegerd in Stettin, Dantzig, Tilsit en Modlin (mei 1812-januari 1814)
 • Krijgsgevangen in Warschau (december 1813)

uit de privésfeer (3/4)
 • Studiegenoot van Rutger-Jan Schimmelpenninck, met wie hij een jarenlange vriendschap onderhield; na Daendels' pogingen om Schimmelpenninck te betrekken in een putsch (november 1802) bekoelde de vriendschap en Schimmelpenninck benaderde hem niet voor een hoge functie toen hij in 1805 raadpensionaris werd
 • Bevriend met Johan Valckenaer, met wie hij tot zijn dood bleef corresponderen
 • Tijdgenoten in de jaren 1790 noemden hem 'verkwistend, vol schulden en voortdurend door zijn schuldeisers geplaagd'

anekdotes en citaten
 • Toen de sultan van Bantam in november 1808 een Nederlandse militaire delegatie liet vermoorden, marcheerde Daendels met 1000 militairen naar de kraton van de sultan. Hij reed alleen in vol ornaat naar de buitenkraton en eiste toegang, die hem werd verleend. De sultan stond op om hem een hand te geven. Daendels hield de hand stevig vast, trok de sultan opzij en ging op de sultanstroon zitten met de mededeling "Nu ben ik sultan".

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen (3/4)
 • griepersbaas (na zijn ontruiming van Den Helder in 1799)
 • Cincinnaat (bij zijn ontslag uit militaire dienst in 1802)
 • Donderende grote heer (door de inheemse Javaanse bevolking), IJzeren Maarschalk (door Europeanen in Java)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • L.W.G. de Roo, "Documenten omtrent H.W. Daendels", 1909
 • w.M. Zappey, "Daendels en de Goudkust", in: Spiegel Historiael 4 (1969)
 • Paul van 't Veer, "Daendels. Maarschalk van Holland" (1983)
 • F. Pereboom en H. Stalknecht (red.), "Herman-Willem Daendels (1762 - 1818). 'Een gulhartig Geldersman, even zo vif als buspoeder'" (1989)
 • P. Gielissen, "Herman Willem Daendels 1762-1818: Geldersman, patriot, jacobijn, generaal, hereboer, maarschalk, gouverneur van Hattem naar St. George del Mina", Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam (1991)
 • N.C.F. van Sas, "Caesar, Brutus, Cincinnatus. Daendels als redder van Nederland, 1797-1799" in: De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (2004)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
Collectie-Daendels, Nationaal Archief

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.