Drs. F.A. (Florus) Wijsenbeek

foto Drs. F.A. (Florus) Wijsenbeek
bron: Europees Parlement

VVD'er met drie decennia Europese ambtenarij en politiek achter zich, in wie Europa in het bloed zit. De Leidse rechtenstudent - dat verleden bleef hij altijd een beetje uitstralen - ontwikkelde zich tot een overenthousiast pleitbezorger van de Europese zaak. Een ambtelijke loopbaan bij de Europese Commissie, uiteenlopende activiteiten bij de liberale fractie in het parlement en het secretariaat-generaal van de federatie van Europese liberale partijen, gingen vooraf aan vijftien jaar lidmaatschap van het EP. Hield zich vooral bezig met juridische zaken en transport. Niet altijd tot genoegen van eurosceptische partijgenoten, die hem té Europees vonden, zo niet een Don Quichotte. Zette zich met verve in voor de rechtspositie van de parlementariërs.

VVD
in de periode 1984-1999: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Florus Ariël (Florus)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wassenaar, 16 juni 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1965

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • juridisch medewerker Liberale en Democratische fractie Europees Parlement, van 1982 tot 1984
  • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 20 juli 1999
  • directeur/eigenaar consultancy bureau te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid bestuur Iran Comité

vorige (2/3)
  • directeur consultantsbureau FIPRA NL (Europese mededingingsvraagstukken)
  • senior adviser EPPA Nederland, consultancy- en lobbybureau

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Jacht-, Skeet & Trapclub Waalsdorp

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/6)
  • Diende in mei 1998 en mei 1999 verslagen in over de opheffing van de immuniteit van enkele europarlementariërs.
  • Hield zich in het Europees Parlement vooral bezig met vervoer en verkeer, openbare vrijheden en toerisme

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader, Louis Wijsenbeek, was directeur van het Haags Gemeentemuseum
  • Zijn echtgenote was universitair docente sociaal-economische geschiedenis

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.