Drs. H.J. (Hemmo) Muntingh

foto Drs. H.J. (Hemmo) Muntingh
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Europees Parlement

Vurig idealist, die zich inzet voor verbetering en behoud van milieu en biodiversiteit. Wie in Europa milieu zei, zei de naam van deze Europarlementariër. In zijn Europese portefeuille bracht hij natuur- en milieubescherming samen met regionaal beleid en ontwikkelingssamenwerking. Daarbij zocht hij, zonder van ophouden te weten, altijd de grenzen van de parlementaire macht op. Dat collega's en Eurocommissarissen dat vermoeiend vonden, deerde hem niet. Integendeel, het zette hem aan tot nog groter strijdvaardigheid. Was rapporteur vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Vóór en na zijn lidmaatschap van het parlement actief in vele (internationale) milieuorganisaties.

PvdA
in de periode 1979-1994: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hemmo Jan (Hemmo)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 december 1938

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • econoom WAVIN, van 1969 tot 1972
  • secretaris Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee, van 1972 tot 1979
  • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 19 juli 1994

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/17)
  • lid bestuursraad European Centre for Nature Conservation ECNC
  • voorzitter Alertis, Stichting voor beer- en natuurbescherming, vanaf 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
  • Hield zich in het Europees Parlement bezig met milieu- en natuurbescherming, regionaal beleid en ontwikkelingssamenwerking
  • Diende in juni 1993 een verslag in over de bescherming van in het wild levende dier- en plantsoorten door controle op het desbetreffende (illegale) handelsverkeer.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.