Dr. J. (Sjeng) Kremers

foto Dr. J. (Sjeng) Kremers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Energieke zelfverzekerde mijnwerkerszoon met een veelzijdige succesvolle loopbaan die hem aan de toppen van de maatschappij bracht. Hoogleraar psychologie, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gouverneur van Limburg en manager van een grote beleggingsinstelling. Vervulde vele commissariaten en nevenfuncties. Spraakmakend bourgondisch bestuurder, die zich in Limburg, naar eigen zeggen, als Commissaris van de Koningin na twaalf jaar overbodig had gemaakt, maar er bijna evenveel vijanden als bewonderaars achterliet. Werkte 80 uur per week, maar bleef er opgewekt bij. Was in 1981 als informateur betrokken bij de vorming van het tweede kabinet-Van Agt.

in de periode 1977-1990: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johan (Sjeng)

geboorteplaats en -datum
Nieuwenhagen, 10 mei 1933

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lector psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1963 tot 1 september 1965
 • hoogleraar psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1965 tot 1 augustus 1977 (tot 1973 tevens directeur Psychologisch Laboratorium)
 • lid dagelijks bestuur Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1969 tot november 1972
 • voorzitter (voorlopige) WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 20 november 1972 tot 1 augustus 1977
 • Commissaris van de Koningin in Limburg, van 1 augustus 1977 tot 16 mei 1990 (benoemd bij K.B. van 10 juni 1977)
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. Robeco (Rotterdams Beleggings Consortium), van mei 1990 tot december 1997

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 4 augustus 1981 tot 19 augustus 1981 (samen met E. van Thijn)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/47)
 • voorzitter Stichting Merita, Utrecht, tot 1 januari 2017
 • voorzitter Stichting Administratiekantoor KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector), Utrecht, tot 1 januari 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 augustus 1981 samen met E. van Thijn (PvdA) de opdracht op basis van het op 3 augustus door de drie informateurs (Van Thijn, De Koning en Lubbers) uitgebrachte eindverslag een kabinet vormen, dat mocht vertrouwen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging. Onderhandelingen tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 leidden tot overeenstemming over de personele bezetting. De Koning zou zijn partijgenoot Braks vervangen op Landbouw, terwijl C.P. van Dijk op Ontwikkelingssamenwerking kwam. Van Mierlo accepteerde Defensie. PvdA en D66 stemden in met het onderhandelingsresultaat over het financieel-economische beleid. De CDA-fractie deed dat op 17 augustus in meerderheid niet (twaalf leden stemmen vóór). Een deel van de fractieleden (zestien) stemde tegen, vanwege het dreigement van fractievoorzitter Van Agt om op te stappen. Hierop besloten de formateurs hun opdracht niet te aanvaarden.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was mede-ondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Cees Veerman, Herman Wijffels, Hanja Maij-Weggen, Frans Andriessen en Bert de Vries, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.

uit de privésfeer (3/4)
 • In zijn jeugd speelde hij bugel in de dorpsfanfare (Sint Caecilia)
 • Hij heeft een afkeer van fysieke inspanning en dus ook van sport
 • Zijn vader werkte 37 jaar ondergronds als mijnwerker (meesterhouwer)in de mijn Laura in Eygelshoven

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, juli 1971

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Der Sjeng" (koosnaam in Limburg)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Vrij Nederland, 26 augustus 1989

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.