Dr. J. (Sjeng) Kremers

foto Dr. J. (Sjeng) Kremersvergrootglas

Energieke zelfverzekerde mijnwerkerszoon met een veelzijdige succesvolle loopbaan die hem aan de toppen van de maatschappij bracht. Hoogleraar psychologie, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gouverneur van Limburg en manager van een grote beleggingsinstelling. Vervulde vele commissariaten en nevenfuncties. Spraakmakend bourgondisch bestuurder, die zich in Limburg, naar eigen zeggen, als Commissaris van de Koningin na twaalf jaar overbodig had gemaakt, maar er bijna evenveel vijanden als bewonderaars achterliet. Werkte 80 uur per week, maar bleef er opgewekt bij. Was in 1981 als informateur betrokken bij de vorming van het tweede kabinet-Van Agt.

in de periode 1977-1990: Commissaris van de Koning(in)

voornaam (roepnaam)

Johan (Sjeng)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuwenhagen (Lb.), 10 mei 1933

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk ambtenaar, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1958 tot 1960
 • wetenschappelijk onderzoeker Psychologisch Laboratorium, University of California te Berkeley (VS), van november 1960 tot september 1961
 • adjunct-directeur Psychologisch Laboratorium, Katholieke Universiteit Nijmegen, van september 1961 tot 1 september 1963
 • lector psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1963 tot 1 september 1965
 • hoogleraar psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1965 tot 1 augustus 1977 (tot 1973 tevens directeur Psychologisch Laboratorium)
 • lid dagelijks bestuur Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1969 tot november 1972
 • voorzitter (voorlopige) WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 20 november 1972 tot 1 augustus 1977
 • Commissaris van de Koningin in Limburg, van 1 augustus 1977 tot 16 mei 1990 (benoemd bij K.B. van 10 juni 1977)
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. Robeco (Rotterdams Beleggings Consortium), van mei 1990 tot december 1997

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 4 augustus 1981 tot 19 augustus 1981 (samen met E. van Thijn)

activiteiten

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 augustus 1981 samen met E. van Thijn (PvdA) de opdracht op basis van het op 3 augustus door de drie informateurs (Van Thijn, De Koning en Lubbers) uitgebrachte eindverslag een kabinet vormen, dat mocht vertrouwen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging. Onderhandelingen tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 leidden tot overeenstemming over de personele bezetting. De Koning zou zijn partijgenoot Braks vervangen op Landbouw, terwijl C.P. van Dijk op Ontwikkelingssamenwerking kwam. Van Mierlo accepteerde Defensie. PvdA en D66 stemden in met het onderhandelingsresultaat over het financieel-economische beleid. De CDA-fractie deed dat op 17 augustus in meerderheid niet (twaalf leden stemmen vóór). Een deel van de fractieleden (zestien) stemde tegen, vanwege het dreigement van fractievoorzitter Van Agt om op te stappen. Hierop besloten de formateurs hun opdracht niet te aanvaarden.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • In Nijmegen werd hij ontgroend door onder anderen Van Agt en Van der Stee
 • In zijn jeugd speelde hij bugel in de dorpsfanfare (Sint Caecilia)
 • Hij heeft een afkeer van fysieke inspanning en dus ook van sport
 • Zijn vader werkte 37 jaar ondergronds als mijnwerker (meesterhouwer)in de mijn Laura in Eygelshoven

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, juli 1971

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Der Sjeng" (koosnaam in Limburg)

woonplaats
Bilthoven

publicaties/bronnen

publicaties
"Scientific psychology and naive psychology" (dissertatie, 1960)

literatuur/documentatie
Vrij Nederland, 26 augustus 1989

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.