Dr.Mr. M. (Marten) Oosting

foto Dr.Mr. M. (Marten) Oostingvergrootglas

Tweede Nationale ombudsman, die in de twaalf jaar dat hij dat ambt bekleedde sterk bijdroeg aan vestiging van het instituut Nationale ombudsman als gezaghebbend orgaan. Was aan de Technische Hogeschool Twente de eerste decaan van de nieuwe faculteit bestuurskunde en daarna hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Zocht als ombudsman regelmatig de publiciteit, onder meer via een column in De Telegraaf, en bracht zo een breed publiek in aanraking met zijn werkzaamheden. Was na zijn vertrek als Ombudsman lid van de Raad van State. Leidde het onderzoek naar de Vuurwerkramp in Enschede. Evenwichtige Groninger met goede managmentkwaliteiten.

in de periode 1987-2013: lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst, staatsraad, Nationale ombudsman

voornaam (roepnaam)

Marten (Marten)

personalia

geboorteplaats en -datum
Winschoten, 11 november 1943

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

  • wetenschappelijk hoofdmedewerker, Technische Hogeschool Twente te Enschede, van 1970 tot 1 januari 1978
  • lector bestuursrecht en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, van 1 januari 1978 tot 1 januari 1980
  • hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, van 1 januari 1980 tot 1 oktober 1987 (na vervallen onderscheid lector/hoogleraar)
  • Nationale ombudsman, van 1 oktober 1987 tot 1 oktober 1999
  • lid Raad van State, van 1 januari 2000 tot 1 mei 2009
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 mei 2009 tot 1 september 2010
  • staatsraad, afdeling advisering van de Raad van State, van 1 september 2010 tot 1 december 2013

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was onderwijzer en later onderwijsinspecteur

publicaties/bronnen

publicaties
"Beginselen van bestuur: over de rechtmatigheid van het besturen door de overheidsbureaucratie in de verzorgingsstaat" (inaugurele rede, 1980)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.