Dr.Mr. M. (Marten) Oosting

foto Dr.Mr. M. (Marten) Oosting
bron: Marten Oosting

Tweede Nationale ombudsman, die in de twaalf jaar dat hij dat ambt bekleedde (1987-1999) sterk bijdroeg aan vestiging van het instituut Nationale ombudsman als gezaghebbend orgaan. Was aan de Technische Hogeschool Twente de eerste onderwijsdecaan van de nieuwe faculteit bestuurskunde en daarna hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Zocht als Ombudsman regelmatig de publiciteit en bracht zo een breed publiek in aanraking met zijn werkzaamheden. Was na zijn vertrek als Ombudsman lid van de Raad van State. Leidde onder andere de onderzoeken naar de Vuurwerkramp in Enschede (2000-2001) en naar de Ontnemingsschikking (2015-2016). Evenwichtige Groninger met goede managementkwaliteiten.

in de periode 1987-2013: lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst, staatsraad, Nationale ombudsman

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Marten (Marten)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Winschoten, 11 november 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, van 1 januari 1980 tot 1 oktober 1987 (na vervallen onderscheid lector/hoogleraar)
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 mei 2009 tot 1 september 2010
  • staatsraad, afdeling advisering van de Raad van State, van 1 september 2010 tot 1 juni 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige
  • lid bestuur Kirchheiner Stichting voor Ombudsman en Democratie, vanaf 2009

vorige (2/28)
  • voorzitter Commissie Individuele Schrijnende Gevallen, van 2013 tot 2017
  • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Volkswagen Car Claim, vanaf 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter sectie III Afdeling advisering Raad van State (Financiën, Sociale zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport), van 2002 tot 2013

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Had als Ombudsman een wekelijkse column in dagblad 'De Telegraaf'

uit de privésfeer
  • Zijn vader was onderwijzer, schoolhoofd en later onderwijsinspecteur
 

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.