Z.K.H. Hendrik Wladimir Albrecht Ernst , prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg

foto Z.K.H. Hendrik Wladimir Albrecht Ernst , prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburgvergrootglas

Duitse vorst die in 1901 echtgenoot van koningin Wilhelmina werd. Typisch Duitse landedelman die zijn tijd vooral verdreef met de jacht. Was na zijn huwelijk financieel geheel afhankelijk van zijn echtgenote en na zijn dood bleek dat hij grote schulden had gemaakt. Rond zijn persoon gaan ook talrijke verhalen over buitenechtelijke kinderen. Was een aanvankelijk nogal verlegen prins, maar later voor velen prettig gezelschap. Zette zich onder meer in voor het reddingwezen. Zijn begrafenis vond op zijn eigen verzoek in het wit plaats.

in de periode 1901-1934: zitting verleend in de Raad van State

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, hertog van Mecklenburg, vorst van Wenden, Schwerin, Ratzeburg, graaf van Schwerin, heer van de landen Rostock en Stargard

geboorteplaats en -datum
Schwerin (Mecklenburg), 19 april 1876

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 juli 1934

plaats en datum bijzetting
Delft, 11 juli 1934

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd, vanaf 1901

hoofdfuncties en beroepen

 • luitenant Königlich Preussische Garde-Jäger-Bataillon te Potsdam, van 12 september 1895 tot 1899
 • op non actief, hield zich bezig met beheer van landerijen, bestuurszaken en jacht, van 1899 tot februari 1901
 • prins-gemaal, hield zich bezig met de administratie van het hofpersoneel en de goederen van het Loo, vanaf 7 februari 1901

officiersrangen
 • luitenant in het Pruisische leger, vanaf 12 september 1895
 • generaal-majoor à la suite, vanaf 1901
 • schout-bij-nacht à la suite, vanaf 1901
 • luitenant-generaal à la suite
 • vice-admiraal à la suite

nevenfuncties

 • zitting verleend in de Raad van State, van 7 februari 1901 tot 3 juli 1934 (benoeming bij K.B. van 6 febr. 1901, nr. 6)
 • voorzitter Vereeniging "Het Nederlandsche Roode Kruis", van 16 december 1908 tot 3 juli 1934
 • voorzitter Koninlijke nationale bond voor reddingwezen en e.h.b.o. "Het Oranje Kruis", vanaf 1910

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • maecenas Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
 • protector Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem
 • beschermheer en erevoorzitter Vereeniging van leden der Nederlandsche ridderorden
 • beschermheer Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging
 • beschermheer Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • buitengewoon erelid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
 • beschermheer Nederlandsche oudheidkundige bond
 • beschermheer Genealogisch-Heraldisch Genootschap "De Nederlandsche Leeuw"
 • beschermheer Nederlandsch Tooneelverbond
 • beschermheer Indisch Genootschap
 • beschermheer Zuidhollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen te Rotterdam
 • beschermheer Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (Holland-Amerika Lijn)
 • erevoorzitter Nederlandsche Heidemaatschappij
 • erevoorzitter Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité
 • erevoorzitter Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam
 • erevoorzitter Erecomité tot ontvangst van de Zuidafrikaanse Boeren in Nederland, 1914
 • erevoorzitter Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914, vanaf juni 1924
 • erevoorzitter Commissie-generaal ter huldiging van generaal J.B. van Heutsz, vanaf september 1924

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Vitzthum-gymnsasium te Dresden

hoger beroepsonderwijs
 • opleiding Kriegsschule te Metz

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd bij wet van 26 januari 1901 (Stb. 38) genaturaliseerd tot Nederlander
 • Was met name actief bij het Rode Kruis, het reddingwezen en in de padvinderij
 • Onderscheidde zich in februari 1907 bij de reddingsoperatie van drenkelingen van de Engelse veerboot 'Berlin', die bij Hoek van Holland verging
 • Werd bij K.B. van 1 augustus 1914 als officier toegevoegd aan het algemeen hoofdkwartier van de strijdmacht
 • Verrichtte op 28 juli 1928 de officiële opening van de Olympische Spelen te Amsterdam

uit de privésfeer
Zijn halfbroer Johann Albrecht was hertog-regent van Mecklenburg

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Schwerin (Mecklenburg), vanaf 19 april 1876
 • 's-Gravenhage, tot 3 juli 1934

ridderorden
 • Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Grootkruis Orde van Oranje-Nassau

overige onderscheidingen en prijzen
Grootkruis Huisorde van Oranje

predicaten/adellijke titels
 • Prins der Nederlanden (titel verleend bij K.B. van 6 februari 1901 (Stb. nr.6), met het predikaat 'Zijne Koninklijke Hoogheid')

relevante buitenlandse reizen
reis naar Voor-Indië en Ceylon, van 1894 tot 1895

hobby's
jagen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • J.A. de Jonge, "Hendrik: prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin" (1988)
 • I. Schöffer, "Hendrik (Heinrich) Wladimir Albrecht Ernst (1876-1934)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 221
 • "Het Vaderland", 3 juli 1934

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 7 februari 1901

kinderen
1 dochter

vader
F.F. groothertog van Mecklenburg, Friedrich Franz

moeder
M.C.A. prinses van Schwarzburg-Rudolstadt, Marie Caroline Auguste

broers en zusters
2 broers en 1 zuster

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.