Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassauvergrootglas

Jongste, nogal ziekelijke zoon van koning Willem III. Werd na het overlijden van zijn broer Willem in 1879, kroonprins. Woonde slechts twee keer de opening van de parlementszitting bij en had weinig belangstelling voor staatszaken of voor het leger. Trok zich als kroonprins al spoedig terug uit het publieke leven en overleed na kortstondige ziekte, waarna zijn halfzus Wilhelmina als enige troonopvolger in rechte lijn overbleef.

in de periode 1879-1884: lid Raad van State (van rechtswege), zitting verleend in de Raad van State

voornamen (roepnaam)

(prins Alexander)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 augustus 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 juni 1884

plaats en datum bijzetting
Delft, 17 juli 1884

levensbeschouwing
Gereformeerd (Ned. Hervormd)

hoofdfuncties en beroepen

 • zitting in de Raad van State, van 20 september 1874 tot 11 juni 1879 (benoemd bij K.B. van 20 sept. 1874)
 • lid van rechtswege Raad van State, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884
 • vermoedelijk troonopvolger, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884

officiersrangen
 • tweede luitenant bataljon jager, regiment Grenadiers en Jagers, vanaf 19 mei 1867
 • luitenant-ter-zee der eerste klasse à la suite, vanaf 18 juni 1867
 • eerste luitenant der Huzaren, vanaf 18 juni 1867
 • eerste luitenant der artillerie, vanaf 18 juni 1867
 • schout-bij-nacht à la suite, vanaf 1879
 • generaal-majoor bij de Grote Staf, vanaf 1879

nevenfuncties

kolonel Russische regiment nr. 5, grenadiers van Kiev "Koning der Nederlanden"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter commissie tot oprichting van een gedenkteken voor Leidens ontzet
 • erevoorzitter Sophiastichting

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was alleen aanwezig bij de opening van de zitting van de Staten-Generaal in 1874 en 1876
 • Verdedigde op 23 september 1879 via een ingezonden brief in "Het Vaderland" zijn besluit om de opening van de zitting van de Staten-Generaal niet bij te wonen. Gaf enige tijd later de brochure "Nadere toelichting van mijnen brief van den 17en September 1879" uit en in december 1879 de brochure "Een vermoedelijk slotwoord door Alexander, Prins der Nederlanden".
 • Was in 1880 niet aanwezig bij de doop van zijn halfzuster prinses Wilhelmina
 • Zijn stoffelijk overschot werd pas bijna een maand na zijn overlijden bijgezet in de grafkelder in Delft, omdat zijn vader eerst zijn kuur in Duitsland afmaakte

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, paleis Noordeinde, vanaf 25 augustus 1851
 • 's-Gravenhage, paleis Kneuterdijk, tot 21 juni 1884

ridderorden
 • Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Grootkruis Orde van de Eikenkroon, 25 augustus 1861

overige onderscheidingen en prijzen
Ridder eerste klasse, Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau, 29 januari 1858

predicaten/adellijke titels
 • prins van Oranje, vanaf 11 juni 1879

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
grootmeester-nationaaal Orde der Vrijmetselaren, vanaf 1881

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

broers en zusters
2 broers

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.