Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassauvergrootglas

Jongste, nogal ziekelijke zoon van koning Willem III. Werd na het overlijden van zijn broer Willem in 1879, kroonprins. Woonde slechts twee keer de opening van de parlementszitting bij en had weinig belangstelling voor staatszaken of voor het leger. Trok zich als kroonprins al spoedig terug uit het publieke leven en overleed na kortstondige ziekte, waarna zijn halfzus Wilhelmina als enige troonopvolger in rechte lijn overbleef.

in de periode 1879-1884: lid Raad van State (van rechtswege), zitting verleend in de Raad van State

Voornamen (roepnaam)

(prins Alexander)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 augustus 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 juni 1884

plaats en datum bijzetting
Delft, 17 juli 1884

Hoofdfuncties/beroepen (2/3)

  • vermoedelijk troonopvolger, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884
  • lid van rechtswege Raad van State, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884

officiersrangen (2/6)
  • generaal-majoor bij de Grote Staf, vanaf 1879
  • schout-bij-nacht à la suite, vanaf 1879

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Nevenfuncties

kolonel Russische regiment nr. 5, grenadiers van Kiev "Koning der Nederlanden"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • erevoorzitter commissie tot oprichting van een gedenkteken voor Leidens ontzet
  • erevoorzitter Sophiastichting

Wetenswaardigheden

predicaten/adellijke titels
  • prins van Oranje, vanaf 11 juni 1879

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.