Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Jongste, nogal ziekelijke zoon van koning Willem III. Werd na het overlijden van zijn broer Willem in 1879, kroonprins. Woonde slechts twee keer de opening van de parlementszitting bij en had weinig belangstelling voor staatszaken of voor het leger. Trok zich als kroonprins al spoedig terug uit het publieke leven en overleed na kortstondige ziekte, waarna zijn halfzus Wilhelmina als enige troonopvolger in rechte lijn overbleef.

in de periode 1879-1884: lid Raad van State (van rechtswege), zitting verleend in de Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

(prins Alexander)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 augustus 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 juni 1884

plaats en datum bijzetting
Delft, 17 juli 1884

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/3)

  • lid van rechtswege Raad van State, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884
  • vermoedelijk troonopvolger, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884

officiersrangen (2/6)
  • schout-bij-nacht à la suite, vanaf 1879
  • generaal-majoor bij de Grote Staf, vanaf 1879

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

kolonel Russische regiment nr. 5, grenadiers van Kiev "Koning der Nederlanden"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • erevoorzitter commissie tot oprichting van een gedenkteken voor Leidens ontzet
  • erevoorzitter Sophiastichting

5.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • Verdedigde op 23 september 1879 via een ingezonden brief in "Het Vaderland" zijn besluit om de opening van de zitting van de Staten-Generaal niet bij te wonen. Gaf enige tijd later de brochure "Nadere toelichting van mijnen brief van den 17en September 1879" uit en in december 1879 de brochure "Een vermoedelijk slotwoord door Alexander, Prins der Nederlanden".
  • Was in 1880 niet aanwezig bij de doop van zijn halfzuster prinses Wilhelmina
  • Zijn stoffelijk overschot werd pas bijna een maand na zijn overlijden bijgezet in de grafkelder in Delft, omdat zijn vader eerst zijn kuur in Duitsland afmaakte

predicaten/adellijke titels
  • prins van Oranje, vanaf 11 juni 1879

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.