Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Oudste zoon van koning Willem III die als koosnaam "Wiwill" had. Raakte omstreeks 1874 in ernstig conflict met zijn vader. Eerst vanwege het gedrag van zijn vader jegens koningin Sophia, later omdat de koning hem toestemming weigerde voor een huwelijk met gravin Mathie van Limburg Stirum. Leefde zijn laatste levensjaren in Parijs. Overleed op 38-jarige leeftijd.

in de periode 1858-1879: lid Raad van State (van rechtswege)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 september 1840

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 11 juni 1879

plaats en datum bijzetting
Delft, 26 juni 1879

2.

Hoofdfuncties/beroepen (2/4)

 • lid Raad van State van rechtswege, van 4 september 1858 tot 11 juni 1879
 • opperbevelhebber Nederlandse leger, van 22 juli 1870 tot 30 september 1870 (tijdens de mobilisatie vanwege de Frans-Duitse oorlog)

officiersrangen (2/4)
 • luitenant-admiraal, vanaf 1863
 • generaal der infanterie, vanaf 19 februari 1863

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

 • chef regiment Russische dragonders van de Oekraïne, vanaf 1860
 • chef Russische regiment infanterie van Wologda, nr. 18 "Prins van Oranje", vanaf 1860

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
 • erevoorzitter Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, omstreeks 1870

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • Keerde kort na de begrafenis van koningin Sophia op 20 juni 1877 terug naar Parijs, waar hij tot zijn dood bleef
 • Liet op de dag dat zijn vader hertrouwde de luiken van Paleis Kneuterdijk sluiten
 • Overleed ten gevolge van een combinatie van longontsteking, pleuritis en bronchitis

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Wiwill" (koosnaam)

predicaten/adellijke titels
 • prins van Oranje, vanaf 17 maart 1849

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.