Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Willem) Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassauvergrootglas

Oudste zoon van koning Willem III die als koosnaam "Wiwill" had. Raakte omstreeks 1874 in ernstig conflict met zijn vader. Eerst vanwege het gedrag van zijn vader jegens koningin Sophia, later omdat de koning hem toestemming weigerde voor een huwelijk met gravin Mathie van Limburg Stirum. Leefde zijn laatste levensjaren in Parijs. Overleed op 38-jarige leeftijd.

in de periode 1858-1879: lid Raad van State (van rechtswege)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 september 1840

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 11 juni 1879

plaats en datum bijzetting
Delft, 26 juni 1879

levensbeschouwing
Gereformeerd (Ned. Hervormd)

hoofdfuncties en beroepen

 • vermoedelijk troonopvolger, van 17 maart 1849 tot 11 juni 1879
 • inspecteur der cavalerie, tevens belast met het toezicht over de Kon. Marechaussee, van 19 februari 1861 tot 20 januari 1877 (ontslag op eigen verzoek)
 • lid Raad van State van rechtswege, van 4 september 1858 tot 11 juni 1879
 • opperbevelhebber Nederlandse leger, van 22 juli 1870 tot 30 september 1870 (tijdens de mobilisatie vanwege de Frans-Duitse oorlog)

officiersrangen
 • luitenant-generaal der infanterie, van 6 maart 1860 tot 19 februari 1863
 • luitenant-generaal leger in Nederlands-Indië, vanaf 1861
 • luitenant-admiraal, vanaf 1863
 • generaal der infanterie, vanaf 19 februari 1863

nevenfuncties

 • chef regiment Russische dragonders van de Oekraïne, vanaf 1860
 • chef Russische regiment infanterie van Wologda, nr. 18 "Prins van Oranje", vanaf 1860

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
 • erevoorzitter Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, omstreeks 1870

opleiding

voortgezet onderwijs
 • opleiding "Instituut De Raadt" te Voorschoten

academische studie
 • studie Hogeschool te Leiden, vanaf 15 oktober 1856

wetenswaardigheden

algemeen
 • De koning weigerde hem (in de periode 1874-1879) toestemming te geven te trouwen met jkvr. Mathilde van Limburg Stirum, waardoor het tot een breuk kwam met zijn vader
 • Vroeg op 4 februari 1876 schriftelijk aan de koning ontslag uit militaire dienst; dit werd hem niet verleend
 • Vroeg op 21 februari 1876 schriftelijk aan de koning buitenlands verlof voor onbepaalde tijd; dit werd hem eveneens geweigerd
 • Hem werd op 3 maart 1876 verlof verleend om zes weken naar Parijs te gaan, maar hij bleef daar, ondanks aandrang van de regering om terug te keren naar Nederland, tot 30 mei 1877
 • Kreeg op eigen verzoek op 20 januari 1877 ontslag als inspecteur der cavalerie
 • Kwam op 30 mei 1877 terug naar Nederland vanwege de gezondheidstoestand van zijn moeder, die op 3 juni 1877 overleed
 • Keerde kort na de begrafenis van koningin Sophia op 20 juni 1877 terug naar Parijs, waar hij tot zijn dood bleef
 • Liet op de dag dat zijn vader hertrouwde de luiken van Paleis Kneuterdijk sluiten
 • Overleed ten gevolge van een combinatie van longontsteking, pleuritis en bronchitis

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Wiwill" (koosnaam)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, paleis op het Plein, vanaf 4 september 1840
 • 's-Gravenhage, tot 1879
 • Parijs, rue Auber nr. 19, vanaf 1879

ridderorden
 • Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 25 augustus 1861
 • Grootkruis Orde van de Eikenkroon

overige onderscheidingen en prijzen
Ridder eerste klasse, Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau, 29 januari 1858

predicaten/adellijke titels
 • prins van Oranje, vanaf 17 maart 1849

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • maecenaat Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
 • lid sociëteit "Place Royal" te 's-Gravenhage
 • lid sociëteit "De Witte" te 's-Gravenhage

familie/gezin

broers en zusters
2 broers

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.