Z.K.H. (prins Frederik) Willem Frederik Karel , prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Frederik) Willem Frederik Karel , prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Broer van koning Willem II en oom van koning Willem III. Was lange tijd een belangrijk adviseur van de koning en woonde vaak vergaderingen van de kroonraad bij. Tijdens het koningschap van zijn vader was was hij enige tijd belast met het opperbestuur van het leger. Stond bekend als een stabiliserende figuur tijdens het soms wat tumultueuze bewind van Willem III. Was 65 jaar landelijk voorzitter van de Orde der Vrijmetselaars.

in de periode 1815-1862: minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Berlijn, 28 februari 1797

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 8 september 1881

plaats en datum bijzetting
Delft, 23 september 1881

2.

Hoofdfuncties/beroepen (2/12)

 • belast met de opperdirectie van het departement van Oorlog, van 25 december 1829 tot 9 juli 1839
 • tweede bevelhebber Nederlandse leger in België, september 1830

officiersrangen (2/5)
 • kolonel-generaal der landmacht, van december 1829 tot juli 1839
 • veldmaarschalk, van 1840 tot 1868

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Kroonraad, vanaf maart 1814
 • voorzitter Maatschappij der Weldadigheid, vanaf 1818

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • beschermheer Koninklijke Academie van Schilder-, Beeldhouw- en Bouwkunst te Brussel, van 1815 tot 1830
 • erevoorzitter Raad van Toezicht Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Nam onder Van Bülow deel aan veldtochten in Brabant, België en Noord-Frankrijk
 • Nam in 1815 als tweede bevelhebber deel aan het beleg van Bergen op Zoom
 • Nam in 1815 deel aan de tweede veldtocht in Frankrijk

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn dochter, prinses Louise, was gehuwd met de kroonprins (later koning) van Zweden
 • Zijn dochter, prinses Marie, was gehuwd met Wilhelm, vorst zu Wied
 • Hij bemoeide zich intensief met de Orde der Vrijmetselarij, hoewel hij niet vaak op gewone logeavonden verscheen. Er bestaat een schilderij van hem met alle versierselen van Grootmeester van de Orde der Vrijmetselarij, hetgeen hij 65 jaar was. Speciaal voor hem werd een loge opgericht de loge l'Union Frederique te Den Haag.

verkiezingen
 • Werd in december 1848 door de kiezers van de districten Leiderdorp, Dordrecht en Rotterdam I op de voordracht gezet voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer, maar het kabinet-Donker Curtius benoemde hem niet

predicaten/adellijke titels
 • prins der Nederlanden, 26 maart 1814

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.