Drs. G. (Gerrit) Ybema

foto Drs. G. (Gerrit) Ybema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

D66-politicus uit een antirevolutionair gezin die in Friesland ambtelijk en bestuurlijk actief was op lokaal en provinciaal niveau. In de Tweede Kamer vanaf 1989 de gedegen financieel-economisch woordvoerder van zijn fractie. Leidde een parlementair onderzoek naar toezicht door de Verzekeringskamer. Werd in 1994 voorzitter van de vaste commissie voor financiën en vier jaar later staatssecretaris van buitenlandse handel in het tweede kabinet-Kok. Zette als eerste bewindsman 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' op de politieke agenda.

D66
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerrit (Gerrit)

geboorteplaats en -datum
Schettens (gem. Wonseradeel), 29 oktober 1945

overlijdensplaats en -datum
Uitwellingerga (gem. Súdwest-Fryslân), 15 februari 2012

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1979 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • ambtenaar provincie Friesland, van 1979 tot 1986
 • bestuursadviseur Gedeputeerde Staten van Friesland, van 1986 tot september 1989
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 29 april 1986 tot 1 mei 1990
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer buitenlandse handel, toerisme, consumentenbeleid, startende ondernemingen en regionale stimuleringsmaatregelen), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • directeur advies- en consultancybureau "Ybema Economy Solutions"

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belaste met: a. buitenlandse handel; b. internationale economische betrekkingen; c. exportbeleid; d. toerisme; e. consumentenbeleid; f. het ondernemerschap van startende en doorgroeiende ondernemingen; g. industrieel eigendom; h. regionale stimuleringsmaatregelen; i. de economische positie van grote steden; j. Euregio's; k. de kamers van koophandel en fabrieken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/25)

 • voorzitter Zorg Innovatie Forum, van 1 januari 2007 tot 15 februari 2012
 • voorzitter NVB (Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten), van juli 2007 tot 15 februari 2012

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 3 augustus 1998
 • voorzitter tijdelijke commissie Toezicht Verzekeringskamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 februari 1995 tot december 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-economisch woordvoerder van de D66-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met Friese aangelegenheden.

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Leidde in 2000 een handelsmissie naar India
 • Leidde in 2001 een handelsmissie van 50 ondernemers naar Rusland
 • Zette zich als staatssecretaris binnen de EU in voor betere toegankelijkheid van ontwikkelingslanden tot de Europese markt en voor het betrekkken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2001 een tot wet (Stb. 191) tot wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie tot stand, waardoor de mogelijkheid tot controle bij doorvoer van strategische goederen (zoals wapens) werd uitgebreid (26.948)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Hans Willems, "Ybema geeft bij D66 de marges aan", Leeuwarder Courant, 28 april 1994
 • Peter Bootsma, "In memoriam Gerrit Ybema (1945-2012)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, 149
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.