M.J. (Marius) Varekamp

foto M.J. (Marius) Varekamp
Fotopersburo Dijkstra

Landbouw-voorman uit het Westland, die acht jaar VVD-Eerste Kamerlid was. Had in Naaldwijk een rozenkwekerij en was bestuurlijk onder meer actief als voorzitter van het Landbouwschap en van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité. Later was hij ook voorzitter van de Kamer van Koophandel Haaglanden. In de Eerste Kamer pleitbezorger van de belangen van de land- en tuinbouw en financieel woordvoerder.

VVD
in de periode 1995-2003: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marius Johan (Marius)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenzande, 22 mei 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1963

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • voorzitter Landbouwschap, van 1 juli 1993 tot 1 januari 1995
  • vicevoorzitter LTO Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie), van 1 januari 1995 tot 1 juni 1995
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/30)
  • voorzitter Raad van Commissarissen " Westland Energie Infrastructuur" B.V., van 2001 tot 2009
  • voorzitter Kamer van Koophandel Haaglanden, van 1 januari 2002 tot 1 januari 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 juni 1995 tot 10 juni 2003

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder landbouw en visserij van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met financiën en JBZ-aangelegenheden

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in 1994 de voornaamste VVD-kandidaat voor het ministerschap op Landbouw, maar hij weigerde die functie. Hij voelde zich onder meer te veel een exponent van de agrarische sector.
  • In 2003 met Van Eekelen en mevrouw Kneppers 'slachtoffer' van de voorkeursacties door VVD-fracties in diverse Provinciale Staten

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.