Drs. M.Y. (Marijke) Linthorst

foto Drs. M.Y. (Marijke) Linthorstvergrootglas

Zelfbewuste en ontspannen optredende PvdA-senator met onder meer grote belangstelling voor de ontwikkelingen op de Antillen. Was voor zij in 1995 Eerste Kamerlid werd onder meer zelfstandig onderzoeker op het terrein van sociale en bestuurlijke vernieuwing. Was tevens raadslid in Abcoude. Werd in 1999 niet herkozen en hield zich daarna bezig met grotestedelijke problemen in Rotterdam. Keerde in 2003 voor nog eens twaalf jaar terug in de Senaat. Aanvankelijk sprak zij vooral over ruimtelijke ordening en later was zij woordvoerster onderwijs. In 2007-2015 voorzitter van de commissie voor Koninkrijksrelaties en in 2013-2015 eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

PvdA
in de periode 1995-2015: lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Maria Ynskje (Marijke)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 16 februari 1952

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • stafmedewerker politiek-cultureel centrum "De Populier" (later "De Balie") te Amsterdam, van 1 september 1978 tot 1 september 1987
 • zelfstandig onderzoeker, projectmanager en adviseur op het terrein van sociale en bestuurlijke vernieuwing onder de naam 'Ideeënorganisatie', vanaf 1 september 1987
 • onderzoek naar de effectiviteit van arbeidsbemiddeling in Rotterdam, de organisatie van het welzijnswerk in Utrecht, effectief onderwijsbeleid in achterstandsgebieden in Den Haag en minderhedenbeleid in Rotterdam
 • lid gemeenteraad van Abcoude, van 12 april 1994 tot 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999
 • kwartiermaker' namens de gemeente Rotterdam voor het Plan van Herstel Oude Noorden (plan om de drugsgerelateerde criminaliteit onder met name de Marokkaanse jongens te verminderen en het leefklimaat in de wijk te verbeteren), 1998
 • rapporteur van de Taakgroep Sociale Infrastructuur in Rotterdam (advisering over het sociale beleid in Rotterdam), van april 2000 tot april 2002
 • extern adviseur van de gemeente Amsterdam (advisering over betere samenwerking tussen stad en stadsdelen bij de uitvoering van het Bestuursakkoord), van maart 2003 tot juni 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 9 juni 2015

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer in de periode 1995-1999 vooral bezig met ruimtelijke ordening

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 1995 als enige van haar fractie die tegen het wetsvoorstel gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch
 • Behoorde in 1998 tot de vijf leden van haar fractie die tegen het wetsvoorstel herstructurering varkenshouderij stemden
 • Stemde in 2004 als enige van haar fractie tegen het wetsvoorstel Wet gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek etc.
 • Stemde in 2012 als enige van haar fractie tegen het initiatiefwetsvoorstel-Van Gerven/Recourt over het verbod op pelsdierhouderij
 • In 2014 behoorde zij met Duivesteijn en Ter Horst tot de minderheid van haar fractie die tegen het wetsvoorstel Wet verbod verticale integratie stemde. Het wetsvoorstel werd met 38 tegen 33 stemmen verworpen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot is universitair docent
 • Haar vader was schoenmaker

woonplaats
Abcoude

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Arbeidsbemiddeling in Rotterdam. Een inventarisatie en suggesties voor verbetering" (Rotterdam, 1990)
 • "Rotterdam als Thuishaven, Minderhedenbeleid in Rotterdam" (Rotterdam, 1992)
 • "Effectief onderwijsbeleid in achterstandsgebieden" (Den Haag, 1994)
 • "De Brede School in Rotterdam" (Rotterdam, 1999)
 • "Het Plan van Herstel Oude Noorden. Terugblik, projectplan en positionering" (Rotterdam, 1999)
 • "De overheid moet haar gezag verdienen" (ism. Ria Jaarsma), in: S&D nr. 5, 2000
 • "De les van Fortuyn", in: S&D nr. 2, 2002
 • "Sociaal beleid en sociaal belijdend. Waar gaat het goed en waar gaat het fout? Eindrapport van de Taakgroep Sociale Infrastructuur", (mede-auteur, 2002)
 • mede-auteur schoolboeken maatschappijleer

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.