Dr. R.F. (Bob) Ruers

foto Dr. R.F. (Bob) Ruers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© Hans Kouwenhoven

SP'er met een lange politieke en bestuurlijke staat van dienst. Was als jurist werkzaam bij onder meer de NOS en later advocaat. Als deskundige op het gebied van beroepsziekten zette hij zich in het bijzonder in voor asbestslachtoffers. Hij was tevens gemeenteraadslid in Utrecht. Zijn Eerste Kamerlidmaatschap besloeg de periode 1998-2019, maar werd diverse keren onderbroken. Zo verliet hij in 2018 de Senaat om in zijn geboorteprovincie Limburg gedeputeerde te worden. Toen daar al na enkele maanden na een conflict een einde kwam, keerde hij nog een jaar terug in de Eerste Kamer. Was geruime tijd SP-fractievoorzitter en later woordvoerder justitie.

SP
in de periode 1998-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Robert Frank (Bob)

geboorteplaats en -datum
Sittard, 24 mei 1947

2.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1972

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/10)

 • jurist NOS (Nederlandse Omroep Stichting), van 1 februari 1978 tot 1 augustus 1980
 • advocaat en procureur te Utrecht, vanaf 13 augustus 1980
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 29 april 1986 tot 1 januari 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 10 juni 2003
 • fractievoorzitter SP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 10 juni 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2006 tot 12 juni 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 20 juni 2018
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met o.a. energie, duurzaamheid, milieu, volkshuisvesting, water, arbeidsmigranten en vluchtelingen) van Limburg, van 15 juni 2018 tot 28 september 2018
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 2019 tot 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Raad van Toezicht en Advies Instituut Asbestslachtoffers, van januari 2000 tot 15 maart 2012
 • informateur collegevorming gemeente Oss, maart 2018

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Hoge Colleges van Staat, Algemene Zaken en Huis der Koning (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 juni 2015 tot 20 juni 2018
 • lid tijdelijke commissie werkwijze (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 2016 tot 11 juli 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1995 medeoprichter van het Comité Asbestslachtoffers
 • Specialiseerde zich als advocaat in schadeclaimzaken van slachtoffers van beroepsziekten
 • Trad af als gedeputeerde na aanneming van een motie van afkeuring over de besluitvorming inzake het Windpark Greenport Venlo. De SP trok zich toen terug uit het college van GS.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.