Dr. R.F. (Bob) Ruers

foto Dr. R.F. (Bob) Ruers
© Hans Kouwenhoven

Bob Ruers (1947) was van 19 mei 1998 tot 10 juni 2003, van 12 december 2006 tot 12 juni 2007 en van 7 juni 2011 tot 20 juni 2018 Eerste Kamerlid voor de SP. In 1998-2003 was hij fractievoorzitter. Van 15 juni tot 28 september 2018 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. De heer Ruers was als jurist werkzaam bij onder meer de NOS en werd later advocaat. Tevens was hij gemeenteraadslid in Utrecht. In de Eerste Kamer hield hij zich in de periode 2011-2018 vooral bezig met justitie en binnenlandse zaken.

SP
in de periode 1998-2018: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Robert Frank (Bob)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sittard, 24 mei 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1972

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 29 april 1986 tot 1 januari 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 10 juni 2003
 • fractievoorzitter SP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 10 juni 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2006 tot 12 juni 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 20 juni 2018
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met o.a. energie, duurzaamheid, milieu, volkshuisvesting, water, arbeidsmigranten en vluchtelingen) van Limburg, van 15 juni 2018 tot 28 september 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Raad van Toezicht en Advies Instituut Asbestslachtoffers, van januari 2000 tot 15 maart 2012
 • informateur collegevorming gemeente Oss, maart 2018

afgeleide functies, presidia etc.
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Hoge Colleges van Staat, Algemene Zaken en Huis der Koning (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 juni 2015 tot 20 juni 2018
 • lid tijdelijke commissie werkwijze (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 2016 tot 11 juli 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1995 medeoprichter van het Comité Asbestslachtoffers
 • Specialiseerde zich als advocaat in schadeclaimzaken van slachtoffers van beroepsziekten
 • Trad af als gedeputeerde na aanneming van een motie van afkeuring over de besluitvorming inzake het Windpark Greenport Venlo. De SP trok zich toen terug uit het college van GS.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.