Ing. J. (Jan) de Graaf

foto Ing. J. (Jan) de Graaf
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven

In Friesland geboren CDA'er die na werkzaam te zijn geweest bij de afdeling Lauwerszee van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Flevoland terecht kwam en daar actief werd als partijbestuurder. Vier jaar Tweede Kamerlid en onder meer woordvoerder infrastructuurbeleid. In 2002-2003 lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland en daarna nog enige jaren gemeenteraadslid in Dronten. In 2007 enige maanden lid van de Eerste Kamer en van 2012 tot en met 2014 wethouder in Dronten.

CDA
in de periode 1990-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan (Jan)

geboorteplaats en -datum
Nes (gem. Westdongeradeel), 19 juni 1941

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1971 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 november 1990 tot 17 mei 1994
 • diverse interimfuncties bij Rijkswaterstaat (onder meer hoofdingenieur-directeur te 's-Hertogenbosch), van 1994 tot 2002
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met zorg en welzijn, financiën, Europese zaken) van Flevoland, van 16 mei 2002 tot april 2003
 • lid gemeenteraad van Dronten, van 16 maart 2006 tot 11 maart 2010
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 maart 2007 tot 12 juni 2007
 • wethouder (van sociale zaken, milieu en onderwijs) van Dronten, van 27 september 2012 tot 21 mei 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Netwerk Burgers in de knel Dronten

vorige (2/10)
 • lid Raad van Commissarissen woningbouwcorporatie "Centrada" te Lelystad, vanaf 2003
 • kerkrentmeester Protestantse Kerk Nederland te Dronten, vanaf 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder verkeer en waterstaat (mobiliteit, wet rijonderricht). Hield zich ook bezig met natuurbeleid, politie, defensie, militaire oefenterreinen en rijksgebouwen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn broer Klaas was wethouder van Dongeradeel

verkiezingen
 • Stond in 1994 op de 64e (onverkiesbare) plaats op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.