M.J. (Marjet) Ockels

foto M.J. (Marjet) Ockelsvergrootglas

Tweede Kamerlid uit het Groningse vissersdorp Zoutkamp, die uit onvrede over de volgens haar slechte verhoudingen in de PvdA-fractie een eigen fractie oprichtte. Was eerder wethouder in Ulrum en voorzitter van de belangenvereniging voor vissers. Hield bij de algemene beschouwing in september 1993 als 'fractievoorzitter' haar - overigens korte - maidenspeech. Was sindsdien vrijwel 'onzichtbaar' en nam in 1994 zonder succes als kandidate voor 'De Nieuwe Partij' deel aan de verkiezingen. Vooral bekend als zus van de ruimtevaarder Wubbo Ockels.

PvdA, fractie-Ockels (ex-PvdA)
in de periode 1991-1994: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Marjet Joan (Marjet)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • M.J. Witkamp-Ockels
 • M.J. Ockels (na echtscheiding)

geboorteplaats en -datum
Almelo, 12 november 1943

overlijdensplaats en -datum
Zoutkamp (gem. De Marne), 14 mei 2016

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot september 1993
 • De Nieuwe Partij, vanaf september 1993

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Ockels, van 21 september 1993 tot 17 mei 1994

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerkster apotheekhoudende huisartsenpraktijk (20 jaar)
 • lid gemeenteraad van Ulrum, van 3 september 1982 tot 1 januari 1990
 • wethouder (van onderwijs, sociale zaken, werkgelegenheid en visserij) van Ulrum, van 29 april 1986 tot 1 januari 1990
 • lid gemeenteraad van De Marne, van 1 januari 1990 tot 12 april 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1991 tot 17 mei 1994
 • fractievoorzitter fractie-Ockels (eenvrouwsfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1993 tot 17 mei 1994

partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van De Marne, van november 1989 tot mei 1991

nevenfuncties

 • voorzitter vissersvereniging "Hulp in Nood", vanaf 1 juni 1984 (nog in 1993)
 • lid dagelijks bestuur Nederlandse visserbond
 • lid algemeen bestuur Sociaal Fonds Maatschapvisserij, omstreeks 1991 en nog in maart 1993
 • adviseur Nederlandse Vissersbond, omstreeks maart 1992 en nog in maart 1993
 • voorzitter Stichting Vlaggetjesdag te Zoutkamp, omstreeks maart 1992 en nog in maart 1993
 • lid bestuur "Hazewinkelfonds" te Groningen, omstreeks 1992 en nog in maart 1993
 • tijdelijk adviseur privatisering, Visafaslag te Lauwersoog, omstreeks 1992 en nog in maart 1993

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s. (drie jaar)

overige opleidingen
 • opleiding hersenpathologisch assistente

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met visserij en volksgezondheid, maar voerde nimmer namens de PvdA-fractie het woord
 • Haar maidenspeech bij de algemene beschouwingen duurde 61,2 seconden, hoewel zij vijf minuten spreektijd had
 • Pleitte in 1993 tijdens een debat over staatkundige vernieuwing voor invoering van een voorkeursdrempel van 0 procent

wetenswaardigheden

algemeen
 • In Ulrum medeoprichter van 'Garnaal Creatief', dat het imago van de garnaal moest bevorderen
 • Uitte in een interview in HP/De Tijd op Zondag (20 december 1992) kritiek op het functioneren van de PvdA-fractie en op het gedrag van fractiegenoten, die zich teveel zouden bezig houden met hun eigen carrière en 'macho'-gedrag zouden vertonen
 • Woonde sinds begin 1993 geen vergaderingen meer bij, wegens ziekte
 • Brak op 21 september 1993 met de PvdA-fractie en trad op als onafhankelijk Kamerlid. Ook trad zij toe tot "De Nieuwe Partij".

uit de privésfeer
 • Haar (voormalige) echtgenoot was huisarts in Zoutkamp
 • Haar vader was landmeter bij het kadaster in Groningen

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 nummer drie op de kandidatenlijst van 'De Nieuwe Partij'

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Zoutkamp, Churchillweg 27, omstreeks 1991 tot 1992
 • Zoutkamp, Dorpsstraat 49, omstreeks 1993 en nog in 1994

familie/gezin

vader
J.H.M. Ockels, Johan Hendrik Marten

geboorteplaats en/of -datum
Lochem, 21 februari 1916

moeder
A.M.E. Ritter, Anna Maria Elizabeth

geboorteplaats en/of -datum
Wommels (gem. Hennaarderadeel), 16 mei 1917

broers en zusters
2 broers

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.