Prof.Dr. P.B. (Peter) Boorsma

foto Prof.Dr. P.B. (Peter) Boorsmavergrootglas

Vriendelijke en voorkomende hoogleraar uit Twente, die zestien jaar een vooraanstaand lid van de CDA-Eerste Kamerfractie was. Financieel woordvoerder en specialist op het gebied van de volksgezondheid, die over beide beleidsterreinen met gezag sprak. Hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit Twente en daarvoor ambtenaar op het ministerie van Financiën. Was acht jaar voorzitter van de vaste commissie voor financiën en in 1999-2001 eerste ondervoorzitter van de Kamer. Had vele adviserende en bestuurlijke functies, zowel op het gebied van de volksgezondheid als op financieel en cultureel terrein.

CDA
in de periode 1987-2003: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Peter Bauke (Peter)

personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen (N.H.), 15 juli 1944

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker Faculteit economische wetenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1969 tot 1974
 • hoofd afdeling Begrotingsvoorbereiding, ministerie van Financiën, van 1974 tot 1978
 • hoogleraar openbare financiën, Universiteit Twente (voorheen: Technische Hogeschool Twente) te Enschede, van 1978 tot 2010
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 10 juni 2003

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financiën en volksgezondheid van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met Antilliaanse zaken en binnenlands bestuur (herindeling).

opvallend stemgedrag
 • In 1988 stemden hij en Steenkamp als enigen van hun fractie tegen een wetsvoorstel tot verruiming van de mogelijkheid van behandeling van burgerlijke zaken door enkelvoudige kamers
 • Behoorde in 1988 tot de tien leden van zijn fractie die tegen het initiatiefwetsvoorstel-Worrell/Haas-Berger (Wet op de jeugdhulpverlening) stemden
 • Stemde in 1989 als enige van zijn fractie tegen een wijziging van de Welzijnswet (decentralisatie, deregulering en bezuiniging)
 • Behoorde in 1990 tot de zes leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Wijziging van de vennootschapsbelasting m.b.t. het regime voor beleggingsinstellingen stemden
 • Behoorde in 1992 tot de meerderheid van zijn fractie die tegen een wijziging van de Winkelsluitingswet (verruiming openstelling) stemde
 • Stemde in 1995 als enige van zijn fractie tegen het wetsvoorstel Wet Fonds economische structuurversterking

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was landarbeider en bouwvakker
 • Zijn echtgenote was kinderpsychologe

woonplaats
Delden

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Afwenteling en oligopolie" (dissertatie, 1973)
 • "Naar de versoberingsstaat: rooien en snoeien in de collectievesector" (1980)
 • "Sanering in de collectieve sector" (1981)
 • "Prioriteitstelling in het openbaar bestuur" (redactie met anderen, 1997)
 • "Van oude economen de ideeën die voorbijgaan...", Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2011, nr.1
 • diverse publikaties op het gebied van het begrotingsbeleid van het Rijk en van de gemeentefinanciën

literatuur/documentatie
NRC Handelsblad, 14 oktober 1991

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.