Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy

foto Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy
Fotopersburo Dijkstra

Werklustige CDA-politica, dochter van een oud-minister en oud-gouverneur van Limburg. Kwam via de christelijke werkgeversorganisatie en het Europees Parlement tussentijds in het tweede kabinet-Lubbers. Als staatssecretaris van Economische Zaken leidde zij vele handelsmissies. Keerde na een korte periode in de Kamer in 1990 terug als staatssecretaris. Leidde de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel. Was in 1994 tweede op de CDA-lijst en voerde daarna drie jaar oppositie tegen het kabinet-Kok. Vertrok in 1997 uit de politiek na het burgemeesterschap van Tilburg te zijn misgelopen. Maakte na haar politieke carrière furore als universitair bestuurder. Werd voor vrijwel elke bestuurlijke functie als mogelijke kandidaat genoemd.

CDA
in de periode 1984-1997: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Yvonne Catharina Maria Theresia (Yvonne)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 4 juni 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1978

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 28 oktober 1986
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel, internationale economische betrekkingen en exportbevordering), van 30 oktober 1986 tot 6 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 28 september 1990
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met buitenlandse handel, regionaal economisch beleid, toerisme en mededingingsbeleid), van 28 september 1990 tot 22 augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 1 september 1997
 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, van 1 februari 2004 tot 1 juli 2012
 • voorzitter NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), van 1 december 2012 tot 1 december 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in de periode 1990-1994 belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE (in contacten met buitenlanders mocht zij hierbij de titel Minister voor Buitenlandse Handel voeren); 2. exportbeleid en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. mededinging; 4. industriële eigendom; 5. werven van buitenlandse investeringen in Nederland; 6. economische infrastructuur voorzover liggend op regionaal en grootstedelijk gebied; 7. internationale samenwerking op het vlak van regionale economische structuur; 8. consumentenbeleid; 9. toerisme

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/10)
 • voorzitter Raad van Toezicht van de stichting Raad voor Accreditatie, vanaf 1 december 2018
 • lid bestuur Stichting Beschermers Nationaal Monument "Kamp Vught", vanaf januari 2019

vorige (2/53)
 • lid Raad van Commissarissen ING Bank, vanaf mei 2012
 • lid curatorium Nationaal Monument "Kamp Vught", tot januari 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 januari 1997 tot 1 september 1997

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 1989-1990 als Kamerlid vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking
 • Hield zich in de periode 1994-1997 in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken, verkeer en waterstaat en Antilliaanse zaken

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)
 • Hevelde in 1992 het beheer van subsidies voor regionale investeringen (IPR en ISP) over naar de provincies
 • Leidde tussen 1986 en 1994 handelsdelegaties naar Argentinië, Zuid-Afrika, meerdere malen naar China en vele andere landen

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1991 samen met staatssecretaris Simons de Tijdelijke wet geneesmiddelenprijzen in het Staatsblad (Stb. 55). De wet bevriest tijdelijk de prijzen van geneesmiddelen. Vanwege het zeer gebrekkig functioneren van het prijsmechanisme in de geneesmiddelensector werd overheidsingrijpen geboden geacht. Doel was een verlaging (die later structureel moest worden) van het totale niveau van uitgaven voor de geneesmiddelenvoorziening. Het wetsvoorstel was in 1988 ingediend door de staatssecretarissen Evenhuis en Dees en in 1990 in de Tweede Kamer mede verdedigd door staatssecretaris Bukman. (20.696)
 • Bracht in 1992 samen met staatssecretaris Kosto de Wet bestrijding namaakproducten (Stb. 642) tot stand. Hierdoor moet namaak van producten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten op een merk, tekening of model voorkomen en bestreden worden. Bij namaak is een civielrechtelijk procedure mogelijk tot schadevergoeding. De maximum gevangenisstraf op namaak wordt verhoogd van zes maanden naar één jaar, en samenloop met een geldboete wordt mogelijk. (21.641)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1989 bij de verkiezing voor vicevoorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie verslagen door Frans Wolters
 • Werd in 1997 gepasseerd voor het burgemeesterschap van Tilburg

anekdotes en citaten
 • Zei in een interview met de Leeuwarder Courant in september 1990: "Als ik dikke tassen mee heb in het weekend denk ik niet, wat vervelend, maar wat zou er niet allemaal inzitten?"

verkiezingen
 • Was in 1994 bij de Tweede Kamerverkiezingen tweede op de CDA-kandidatenlijst

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.