Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy

foto Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Werklustige CDA-politica, dochter van een oud-minister en oud-gouverneur van Limburg. Kwam via de christelijke werkgeversorganisatie en het Europees Parlement tussentijds in het tweede kabinet-Lubbers. Als staatssecretaris van Economische Zaken leidde zij vele handelsmissies. Keerde na een korte periode in de Kamer in 1990 terug als staatssecretaris. Leidde de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel. Was in 1994 tweede op de CDA-lijst en voerde daarna drie jaar oppositie tegen het kabinet-Kok. Vertrok in 1997 uit de politiek na het burgemeesterschap van Tilburg te zijn misgelopen. Maakte na haar politieke carrière furore als universitair bestuurder. Werd voor vrijwel elke bestuurlijke functie als mogelijke kandidaat genoemd.

CDA
in de periode 1984-1997: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Yvonne Catharina Maria Theresia (Yvonne)

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 4 juni 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1978

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-secretaris Europese integratie, NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) te 's-Gravenhage, van 1978 tot 1984
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 28 oktober 1986
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel, internationale economische betrekkingen en exportbevordering), van 30 oktober 1986 tot 6 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 28 september 1990
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met buitenlandse handel, regionaal economisch beleid, toerisme en mededingingsbeleid), van 28 september 1990 tot 22 augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 1 september 1997
 • voorzitter College van Bestuur Katholieke Universiteit Brabant (vanaf 1 januari 2002 Universiteit Tilburg) te Tilburg, van 1 september 1997 tot 1 februari 2004
 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, van 1 februari 2004 tot 1 juli 2012
 • voorzitter NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), van 1 december 2012 tot 1 december 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in de periode 1990-1994 belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE (in contacten met buitenlanders mocht zij hierbij de titel Minister voor Buitenlandse Handel voeren); 2. exportbeleid en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. mededinging; 4. industriële eigendom; 5. werven van buitenlandse investeringen in Nederland; 6. economische infrastructuur voorzover liggend op regionaal en grootstedelijk gebied; 7. internationale samenwerking op het vlak van regionale economische structuur; 8. consumentenbeleid; 9. toerisme

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Stichting Beschermers Nationaal Monument "Kamp Vught", vanaf januari 2019
 • voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, vanaf 1 januari 2021

vorige (2/61)
 • lid Raad van Commissarissen Fuji Europa, van 2015 tot 2022
 • lid curatorium Nationaal Monument "Kamp Vught", tot januari 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 januari 1997 tot 1 september 1997

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Koninklijk Concertgebouworkest

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 1989-1990 als Kamerlid vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking
 • Hield zich in de periode 1994-1997 in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken, verkeer en waterstaat en Antilliaanse zaken

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Sprak in 1992 tijdens een zogenaamd privébezoek aan Taiwan over mogelijke Nederlandse orders voor onderzeeërs
 • Hevelde in 1992 het beheer van subsidies voor regionale investeringen (IPR en ISP) over naar de provincies
 • Leidde tussen 1986 en 1994 handelsdelegaties naar Argentinië, Zuid-Afrika, meerdere malen naar China en vele andere landen

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1988 de Wet melding buitenlandse boycotmaatregelen 1988 tot stand. Hiermee wordt de in 1984 ingegane meldingsplicht enigszins aangepast en verlengd tot 1 januari 1991. (20.458)
 • Bracht in 1991 samen met staatssecretaris Simons de Tijdelijke wet geneesmiddelenprijzen in het Staatsblad (Stb. 55). De wet bevriest tijdelijk de prijzen van geneesmiddelen. Vanwege het zeer gebrekkig functioneren van het prijsmechanisme in de geneesmiddelensector werd overheidsingrijpen geboden geacht. Doel was een verlaging (die later structureel moest worden) van het totale niveau van uitgaven voor de geneesmiddelenvoorziening. Het wetsvoorstel was in 1988 ingediend door de staatssecretarissen Evenhuis en Dees en in 1990 in de Tweede Kamer mede verdedigd door staatssecretaris Bukman. (20.696)
 • Bracht in 1992 samen met staatssecretaris Kosto de Wet bestrijding namaakproducten (Stb. 642) tot stand. Hierdoor moet namaak van producten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten op een merk, tekening of model voorkomen en bestreden worden. Bij namaak is een civielrechtelijk procedure mogelijk tot schadevergoeding. De maximum gevangenisstraf op namaak wordt verhoogd van zes maanden naar één jaar, en samenloop met een geldboete wordt mogelijk. (21.641)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1989 bij de verkiezing voor vicevoorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie verslagen door Frans Wolters
 • Werd in 1997 gepasseerd voor het burgemeesterschap van Tilburg

anekdotes en citaten
 • Zei in een interview met de Leeuwarder Courant in september 1990: "Als ik dikke tassen mee heb in het weekend denk ik niet, wat vervelend, maar wat zou er niet allemaal inzitten?"

verkiezingen
 • Was in 1994 bij de Tweede Kamerverkiezingen tweede op de CDA-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • De Tijd, 29 juli 1988
 • Trouw, 20 maart 1990 en 11 mei 1990
 • Kees Cornelisse, "Yvonne van Rooy vrouw met ambitie", Leeuwarder Courant, 25 september 1990
 • Vrij Nederland, 10 juli 1993
 • VNO-NCW Opinieblad Forum, 13 januari 2000
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.