M.A. (Marian) van der Meer

foto M.A. (Marian) van der Meer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Werkzaam PvdA-Eerste Kamerlid uit Amsterdam met vele bestuurs- en adviesfuncties op het gebied van volksgezondheid, justitie, emancipatie, cultuur en welzijn. Onder meer lid van de Omroepraad, de Bibliotheekraad en de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. Aanvankelijk werkzaam in een boekhandel. Daarna hoofd van de bibliotheek van de Wiardi Beckman Stichting en medewerker van bij het wetenschappelijk bureau van de NVSH. In de Eerste Kamer woordvoerster voor mediazaken, justitie en welzijn. Nam geregeld een ander standpunt in dan de meerderheid van haar fractie. In de PvdA actief als onder meer partijraadslid en als bekwame congresvoorzitter.

PvdA
in de periode 1983-1995: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marie Anne (Marian)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
M.A. van den Bergh-van der Meer

geboorteplaats en -datum
Hengelo (Ov.), 18 mei 1936

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 6 mei 2022

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1958

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • medewerkster wetenschappelijk bureau NVSH (Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming) te Den Haag, van 1963 tot 1966
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 3 juni 1970 tot 2 juni 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/53)

 • lid Raad van Commissarissen Zorggroep Amsterdam Oost, van 2009 tot 2013
 • lid Raad van Commissarissen woningcorporatie 'Intermaris', van 2013 tot 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster welzijn, volksgezondheid, cultuur (media, monumentent) en justitie van de PvdA-Eerste Kamerfractie.

opvallend stemgedrag (0/14)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de sympathisanten van Nieuw-Links
 • Behoorde in 1991 tot de twaalf leden van haar fractie die zich uitspraken tegen militair optreden tegen Irak

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was lid van de gemeenteraad van Amsterdam
 • Was door haar huwelijk een schoondochter van G. van den Bergh, Tweede Kamerlid, en een schoonzus van R. van den Bergh, Tweede Kamerlid en staatsraad

verkiezingen
 • Werd in 1995 dankzij voorkeurstemmen in de Staten van Noord-Holland herkozen als Eerste Kamerlid

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.