Mr. M.C.B. (Marten) Burkens

foto Mr. M.C.B. (Marten) Burkens
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Wetenschapper die vier jaar justitie-woordvoerder van de VVD in de Eerste Kamer was. Zoon van een internist en geneesheer-directeur. Was provincie- en rijksambtenaar en onder meer waarnemend secretaris van de Staatscommissie-Cals/Donner. Promoveerde in 1971 op een proefschrift over beperking van grondrechten. Daarna lector en hoogleraar staats- en administratief recht in Rotterdam en Utrecht.

VVD
in de periode 1983-1987: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marten Cornelis Boudewijn (Marten)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 9 november 1934

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 1963 tot 1966
 • D'66 (Democraten 1966), van 1967 tot 1970
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1976

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • hoogleraar staats- en administratief recht, Nederlandse Economische Hogeschool (vanaf 1 februari 1973 Erasmus Universiteit) te Rotterdam, van 1 september 1971 tot 1 september 1975
 • hoogleraar staats- en administratief recht, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1 oktober 1975 tot 1 december 1995 (benoemd 13 augustus 1975)
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, van 13 september 1983 tot 23 juni 1987

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/7)
 • lid Onderwijsraad
 • voorzitter Staatsrechtkring, Vereniging van Beoefenaren van het Staatsrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Staatsrechtkring, vanaf 1996

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was justitie-woordvoerder van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met hoger onderwijs. Was in 1986 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de studiefinanciering.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich in augustus 1972 als hoogleraar op staatsrechtelijke gronden tegen het aanblijven van het kabinet-Biesheuvel. Het vierpartijenkabinet was volgens hem strijdig met de in 1971 aan Biesheuvel gegeven formatieopdracht.
 • Bracht in 1993 op verzoek van de regering advies uit over de wenselijkheid van een regeling voor tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers vanwege zwangerschap

uit de privésfeer
Promoveerde bij prof. W.F. Prins

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.