Dr. H.O.Ch.R. (Onno) Ruding

foto Dr. H.O.Ch.R. (Onno) Ruding
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Katholieke bankdirecteur, die als minister van Financiën in de eerste twee kabinetten-Lubbers een strak bezuinigingsbeleid voerde. Door zijn beleid werd de staatsschuld belangrijk teruggebracht. Uiterst beschaafd sprekende bewindspersoon, die er van hield onbewimpeld zijn mening te geven en die als 'kille' financier te boek stond. Zijn stringente beleid en sommige van zijn uitspraken ('werklozen wonen liever in de buurt van Tante Truus dan te verhuizen') maakten hem dan ook impopulair bij kiezers ter linkerzijde. Was voor hij minister werd werkzaam in het bankwezen en bij het IMF. Keerde na zijn ministerschap terug naar de (internationale) bankwereld.

CDA
in de periode 1982-1989: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Herman Onno Christiaan Rudolf (Onno)

geboorteplaats en -datum
Breda, 15 augustus 1939

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1967 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • minister van Financiën, van 4 november 1982 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • ambteloos, van 7 november 1989 tot 1 september 1990
 • voorzitter NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), van 1 september 1990 tot 1 maart 1992 (driedaagse baan)
 • vicevoorzitter Citicorp Bank te New York, van maart 1992 tot januari 2000
 • vertegenwoordiger van Citicorp Bank in Europa te Brussel, van januari 2000 tot 1 oktober 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter bestuur CEPS (Centre for European Policy Studies) te Brussel, vanaf 1 januari 2003

vorige (2/51)
 • voorzitter Raad van Advies "Plan Nederland", vanaf juni 2008 (kindgerichteontwikkelingsorganisatie)
 • lid Europese werkgroep die de internationale kredietcrisis analyseert, vanaf oktober 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Bracht in 1983 een beleidsbrief uit over privatisering. Daarin wordt het voornemen van het kabinet-Lubbers I om overheidsvoorziening af te stoten naar de particuliere sector, dan wel werkzaamheden ui te besteden aan de particuliere sector nader uiteengezet. In beginsel moeten alle overheidsvoorzieningen en -activiteiten op mogelijkheden tot privatisering worden bezien. Doel is betere beheersing van de overheidsuitgaven en versterking van de marktsector. De brief bevat een eerste selectie van 14 te privatiseren activiteiten (o.a het IJkwezen, de staatsdrukkerij, het kadaster en het bosbeheer). (17.938)
 • Voerde in 1985 een nieuw comptabel bestel in bij de rijksoverheid, waardoor het beheer van en het toezicht op de uitgaven door de afzonderlijke ministeries werd vergroot. Ministeries werden primair zelf verantwoordelijk voor het opvangen van overschrijdingen van de begrotingen. Op ieder ministerie kwam een eigen accountantsdienst.
 • Diende in 1989 een voorstel van Wet op de heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen in. Overschotten met een duurzaam karakter zouden worden belast. Het wetsvoorstel werd in 2004 door het kabinet-Balkenende II ingetrokken. (21.197)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/10)
 • Bracht in 1988 een wijziging (Stb. 596) van de Comptabiliteitswet tot stand over controlebevoegdheden bij privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de staat financieel deelneemt. De Algemene Rekenkamer kan hierdoor financiële controle uitoefenen op vennootschappen die leningen, subsidies of garanties van de staat hebben gekregen. (19.062)
 • Bracht in 1989 samen met de staatssecretarissen Koning en De Graaf een omvangrijke herziening van het belastingsstelsel tot stand (Oort-voorstellen) (Stbb. 122 en 123). (20.595 & 20.855 & 20.873 & 20.874)
 • Bracht in 1989 een wet tot Goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Postbank NV tot stand. Die wijziging leidde tot het opheffen van de beperkingen van de kredietverlening en andere vormen van de zakelijke dienstverlening door de Postbank, waardoor valutabemiddeling en plaatsing van effecten bij emissies tot het dienstenpakket gingen behoren. Het staatsbelang in de bank werd verminderd. Via een tweede wet werd staatsdeelneming goedgekeurd in de NV waarin Nederlandse Middenstandsbank NV en Postbank NV samenwerkten. (20.593 & 20.916)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • In 1986 was hij door de top van het CDA voorbestemd om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Van den Broek zou dan minister van Justitie worden. Toen die laatste daarvoor niet voelde, ging dat echter niet door.
 • Was in december 1986 kandidaat voor de functie van president van het IMF, maar gekozen werd de fransman Michel Camdessus
 • Was in mei 1990 kandidaat voor de functie van president van de Bank voor Oost-Europa, maar gekozen werd de fransman Attali

uit de privésfeer
 • Zijn benoeming tot minister betekende voor hem financieel "een enorme achteruitgang, acht jaar lang". Door zijn benoeming tot vice-president van Citicorp in New York werd dat verlies weer hersteld.
 • De stiefmoeder van CDA-Tweede Kamerlid J.J.P. (Joep) de Boer was zijn tante
 • Zijn schoonvader was chirurg en geneesheer-directeur van Dekkerswald bij Nijmegen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Het ijskonijn" (vanwege zijn 'kille' opstelling als minister)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 24 september 1986
 • Trouw, 20 juli 1990
 • VNO-NCW Opinieblad Forum, 29-10-1998

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.