Mr. A.J. (Jan) te Veldhuis

foto Mr. A.J. (Jan) te Veldhuis
Fotopersburo Dijkstra

In de Achterhoek geboren, maar in Zeeland woonachtige VVD'er die algemeen als een deskundig en gewaardeerd Tweede Kamerlid werd beschouwd. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met milieu, visserij en waterstaat. Later werd hij eerste woordvoerder op het gebied van staatsrechtelijke onderwerpen en het koninklijk huis. Vóór hij Kamerlid werd, werkte hij bij een gemeente, een waterschap en de provincie Zeeland.

VVD
in de periode 1982-2003: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Arend Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Winterswijk, 14 maart 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1977

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid gemeenteraad van Haelen (Lb.), van 5 september 1978 tot augustus 1979
 • hoofd bureau milieuzaken, Provincie Zeeland, van augustus 1979 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 30 januari 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Probus Middelburg
 • informateur collegevorming gemeente Veere, vanaf maart 2021

vorige (2/20)
 • lid commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland, van december 2015 tot 2 juni 2016
 • verkenner en formateur college van B&W gemeente Kapelle, 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsvoorstel Toestemmingswet huwelijk prins Willem-Alexander (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal), van 30 mei 2001 tot 3 juli 2001
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 september 2002 tot 30 januari 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Een door hem in 1996 met Peter Rehwinkel (PvdA) en Olga Scheltema (D66) ingediende en aangenomen motie gaf de aanzet tot instelling van een (staats)commissie over dualisering van het gemeentelijk en provinciaal bestuur $O 21427, 136
 • Voerde namens zijn fractie in 1999 het woord bij het debat met de regering over het rapport van de enquêtecommissie Bijlmerramp

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was eenmaal in 1997 en driemaal in 2002 fungerend Kamervoorzitter
 • Werd in februari 2002 door zijn fractie kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude, maar de andere fracties gaven de voorkeur aan Marijke Vos (GroenLinks)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.