Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

foto Drs. A.Ch. (Andrée) van Es
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: IISG

Strijdbaar en actief Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks. Was al op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PSP, na eerst fractiemedewerker te zijn geweest. Zette zich in voor rechten van minderjarigen, minderheden en vrouwen en voerde in vele debatten het woord. Kwam in 1986 in conflict met fractieleider Van der Spek over de koers van de partij, omdat zij voorstander was van samenwerking met CPN en PPR. Onderbrak, hoewel zij toen het enige PSP-Kamerlid was, haar Kamerlidmaatschap vanwege zwangerschap. Na haar vertrek uit de politiek onder meer werkzaam bij de omroep, directeur van 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. In 2010-2014 was zij wethouder van Amsterdam.

PSP, GroenLinks
in de periode 1981-1990: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Andrée Christine (Andrée)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 januari 1953

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1975 tot 27 januari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990 (vanaf 2023 tevens lid PvdA)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 8 november 1990
 • fractievoorzitter PSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 december 1985 tot 5 september 1989
 • voorzitter GGZ Nederland, brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, van 1 januari 2002 tot 16 november 2007
 • directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 november 2007 tot mei 2010
 • wethouder (van werk en inkomen en diversiteit) van Amsterdam, van 18 mei 2010 tot 18 juni 2014
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 27 maart 2014 tot 11 juni 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid College van Toezicht Nederlandse Orde van Advocaten, vanaf 1 januari 2017
 • voorzitter Amsterdams Comité 4 en 5 mei, vanaf maart 2023

vorige (2/32)
 • voorzitter Nationale Unesco-Commissie, van september 2014 tot 1 september 2019
 • co-decaan Leernetwerk NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), vanaf maart 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor het Minderhedenbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 december 1989 tot 7 november 1990
 • voorzitter vaste commissie voor de Nationale Ombudsman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 december 1989 tot 7 november 1990

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Vanaf 1989 was zij woordvoerster buitenlandse zaken, defensie, justitie en asiel- en minderhedenbeleid van de GroenLinks-fractie. Voerde tevens het woord bij de behandeling van de anti-discriminatiewetgeving.
 • Interpelleerde op 13 december 1989 staatssecretaris Kosto over de opvang van asielzoekers op Schiphol-Oost
 • Interpelleerde op 27 maart 1990 minister-president Lubbers over diens uitspraken over het minderhedenbeleid

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in 1988 enige weken afwezig vanwege zwangerschap en bevalling. Tijdelijke vervanging van haar (zij was de enige vertegenwoordigster van de PSP) bleek uiteindelijk niet mogelijk. Zijzelf wenste de nummer vier van de kandidatenlijst, Wilbert Willems, als haar tijdelijke vervanger, terwijl de partij vasthield aan de nummer twee, Titia Bos. Toen die weigerde toe te zeggen na terugkeer van Van Es haar zetel weer te zullen opgeven, besloot de partijraad dat er geen tijdelijke vervanger zou komen.
 • Nam in 1990 ontslag als Tweede Kamerlid, omdat zij het lidmaatschap moeilijk te combineren achtte met het moederschap, omdat zij nieuwe mensen binnen GroenLinks een kans wilde geven en omdat de totstandkoming van GroenLinks was voltooid.
 • Werd in 2001 door het kabinet gevraagd Máxima Zorreguieta behulpzaam te zijn bij haar inburgering in de Nederlandse samenleving

uit de privésfeer
 • Was na haar Kamerlidmaatschap gehuwd met Maarten van Traa
 • Haar vader had een Haags-Indische achtergrond en verbleef enige tijd als militair in Nederlandsch-Indië

verkiezingen
 • Was in 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de GroenLinks-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Je moet je losvechten van je vanzelfsprekende voorbestemming", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985)", 47
 • "Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP" (1987)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • NRC Handelsblad, 14 juli 1990
 • Danielle Pinedo, "Ik zeg: nooit meer in die landelijke politiek", NRC Weekend, 17 en 18 maart 2012

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.