Drs. J. (Jan) Achterstraat

foto Drs. J. (Jan) Achterstraat
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Planoloog die korte tijd CDA-senator was. Opgegroeid in een AR-gezin op de Veluwe, maar na zijn studie in Utrecht werkzaam bij sociografisch bureau Haarlemmermeer. Later als directeur van dat bureau nauw betrokken bij de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Was lange tijd lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, zowel voor als na zijn Eerste Kamerlidmaatschap. Als senator woordvoerder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

CDA
in de periode 1980-1983: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Barneveld, 13 juli 1928

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1958 tot 11 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met volkshuisvesting, natuur en recreatie, economische zaken en provinciale bedrijven) van Noord-Holland, van 7 juni 1978 tot 23 oktober 1978
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1980 tot 1 april 1983
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met verkeer, waterstaat, ruilverkaveling en land- en tuinbouw) van Noord-Holland, van 28 april 1987 tot 22 januari 1996

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/9)
  • lid bestuur Stichting "Purmer Meer"
  • lid Ledenraad Amstelring

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1981 tot 1 april 1983

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van de CDA-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Stapte in oktober 1980 op als gedeputeerde, na tevergeefs te hebben gepleit voor het opnemen van de VVD in het college van Gedeputeerde Staten

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was apothekersassistente

verkiezingen
  • Werd in 1980 en 1981 door Groep III (Noord-Holland en Friesland) tot Eerste Kamerlid gekozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.