Dr. K. (Kees) Zijlstra

foto Dr. K. (Kees) Zijlstra
Fotopersburo Dijkstra

Energie- en milieuwoordvoerder van de PvdA-fracties in Tweede en Eerste Kamer. Kwam tussentijds in de Tweede Kamer na eerder ambtenaar, journalist en leraar te zijn geweest. Was verder fractievoorzitter van de PvdA in de Friese Staten. Voorzitter van de Waddenvereniging. Deskundig Kamerlid, dat een dissertatie in het Frans schreef over het Europese energiebeleid. Had als hobby schilderen en exposeerde in het Eerste Kamergebouw.

PvdA
in de periode 1979-1999: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Kees (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zeist, 24 januari 1931

overlijdensplaats en -datum
Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân), 25 april 2013

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

  • onderzoeker op energie-economisch terrein (projecten van diverse universiteiten), van 1973 tot 1979
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 7 juni 1978 tot 28 augustus 1979
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 11 juni 1991
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 8 juni 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

  • lid bestuur Waddenvereniging, van mei 1995 tot januari 1996
  • voorzitter Waddenvereniging, van januari 1996 tot 29 mei 1999

afgeleide functies, presidia etc.
  • voorzitter vaste commissie voor Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 mei 1989 tot 11 juni 1991
  • voorzitter vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 juni 1991 tot 8 juni 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
  • Diende in 1987 met zijn fractiegenoot Tazelaar een initiatiefwetsvoorstel in om de rechtspositie van slachtoffers van kernongevallen te verbeteren. Dit voorstel werd in 1991 ingetrokken. (20.025)
  • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met economische zaken, landbouw en milieubeheer. Voerde in 1997 tevens het woord bij de behandeling van een wijziging van de Visserijwet.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.