Mr. J.P. (Joost) van Iersel

foto Mr. J.P. (Joost) van Ierselvergrootglas

Uit de kring van de christelijke werkgevers afkomstig en tot de rechtervleugel van het CDA behorend Tweede Kamerlid. Was actief in de Europese Beweging (voorzitter), de Atlantische Commissie en het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening (de tegenhanger van het IKV). Woordvoerder op het gebied van industriebeleid, internationale handel en Europa en ondervoorzitter van de Kamercommissies voor Economische en Europese Zaken. Later voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel. Journalisten meenden ten onrechte dat zelfingenomenheid ten grondslag lag aan zijn veel geciteerde (apocriefe) uitspraak over het CDA: "We rule this country". Die uitspraak luidde echter "We just run the country".

CDA
in de periode 1979-1994: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Joost Peter (Joost)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 4 juli 1940

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1967 tot 1971 (een half jaar verbonden aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.G.)
 • secretaris buitenland NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), van 1971 tot 1979 (met name belast met Europese zaken)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1981 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 17 mei 1994
 • voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage (vanaf 1 januari 1996 Haaglanden), van 1 januari 1992 tot 1 januari 2002
 • lid EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité) te Brussel, van oktober 2002 tot april 2018

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder economische zaken (industriebeleid, handelspolitiek, consumentenbeleid) en Europese samenwerking van de CDA-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1980 en 1981 namens zijn fractie het woord bij de debatten over de duikbootleverantie aan Taiwan. Hield zich in de periode 1979-1981 ook bezig met onderwerpen op het gebied van sociale zaken.
 • Diende in 1986 met Frank de Grave (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in om de fiscale regeling voor herkapitalisatie (omzetting van winstreservering in risicodragend kapitaal) te verruimen. Het voorstel werd in 1988 wet. (19.779 )

opvallend stemgedrag
 • Behoorde op 5 maart 1981 tot de minderheid (20 leden) van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Duinker stemden, waarin het beleid met betrekking tot de huren in stadsvernieuwingsgebieden impliciet werd afgekeurd

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was keel-, neus- en oorarts te Tilburg, zijn moeder tandarts. Zij was actief in maatschappelijke organisaties.
 • Komt uit een politiek geëngageerd milieu

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

publicaties
talrijke publicaties en presentaties: m.n. over internationale economische betrekkingen en europese samenwerking. Treedt geregeld op tijdens symposia en seminars.

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.