Mr. J.P. (Joost) van Iersel

foto Mr. J.P. (Joost) van Iersel
bron: privécollectie

Uit de kring van de christelijke werkgevers afkomstig en tot de rechtervleugel van het CDA behorend Tweede Kamerlid. Was actief in de Europese Beweging (voorzitter), de Atlantische Commissie en het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening (de tegenhanger van het IKV). Woordvoerder op het gebied van industriebeleid, internationale handel en Europa en ondervoorzitter van de Kamercommissies voor Economische en Europese Zaken. Later voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel. Journalisten meenden ten onrechte dat zelfingenomenheid ten grondslag lag aan zijn veel geciteerde (apocriefe) uitspraak over het CDA: "We rule this country". Die uitspraak luidde echter "We just run the country".

CDA
in de periode 1979-1994: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Joost Peter (Joost)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 4 juli 1940

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1981 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 17 mei 1994
 • voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage (vanaf 1 januari 1996 Haaglanden), van 1 januari 1992 tot 1 januari 2002
 • lid EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité) te Brussel, van oktober 2002 tot april 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • Senior Adviser to European Policy Centre on future sustainability and industrial transformation
 • vicevoorzitter Vereniging Oud-Parlementariërs (VOP)

vorige (2/35)
 • voorzitter EURinSPECT, van 2008 tot 2011
 • voorzitter EESC section ECO, d.i. EMU en Regionaal en Cohesiebeleid, van april 2013 tot 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 september 1986 tot 16 mei 1994
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 november 1986 tot november 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1992 samen met René van der Linden woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de Goedkeuringswet Verdrag van Maastricht
 • Diende in 1986 met Frank de Grave (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in om de fiscale regeling voor herkapitalisatie (omzetting van winstreservering in risicodragend kapitaal) te verruimen. Het voorstel werd in 1988 wet. (19.779)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stelde en stelt in EESC-verband als rapporteur regelmatig rapporten op over onder meer industriepolitiek, grootstedelijke gebieden en implementatie van Europese doelstellingen en regelgeving

uit de privésfeer
 • Komt uit een politiek geëngageerd milieu

anekdotes en citaten
 • Zei tijdens een buitenlands bezoek van een Kamerdelegatie aan Japan in 1986 'We [het CDA] just run the country' om daarmee aan te geven dat het CDA anders dan bijvoorbeeld de sociaaldemocraten weinig behoefte hadden aan 'maatschappijhervorming'. Die uitspraak werd ten onrechte geciteerd als 'We run this country' of 'We rule this country'.

verkiezingen
 • Was in 1994 nummer 46 op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen en werd niet herkozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.