Th.A.M. (Theo) Meijer

foto Th.A.M. (Theo) Meijer

CDA-Tweede Kamerlid dat bekendheid kreeg door zijn voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie-Bijlmerramp. Zoon van een boswachter uit Dieren. Werkte als inspecteur milieuhygiëne bij VROM (onder meer in Noord-Brabant) en was actief in CDA-werkgroepen op het gebied van landbouw. Als Tweede Kamerlid aanvankelijk een bescheiden landbouw-woordvoerder, maar als voorzitter van de enquêtecommissie verwierf hij door zijn kalme en vertrouwenwekkende wijze van optreden het nodige gezag. Nadien voorzitter van de vaste Kamercommissies voor Milieubeheer en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 2003-2012 voorzitter van de Productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn.

CDA
in de periode 1996-2003: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Theodorus Antonius Maria (Theo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dieren (gem. Rheden, Gld.), 8 april 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • milieuhygiënisch adviseur doelgroep landbouw, hoofdinspectie, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1990 tot 1996
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 1996 tot 1 september 2003
 • voorzitter Akkerbouwproductschappen, van 1 september 2003 tot 1 januari 2012 (Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Akkerbouw, Productschap Wijn en Productschap Diervoeder)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht Streekfonds De Maashorst
 • voorzitter Vrienden van het MRK Uden (Kunst, Kutluur en Kruidentuin)

vorige (2/29)
 • lid bestuur SON (Special Olympics Nederland)
 • lid bestuur SBNL Natuurfonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2002 tot 26 augustus 2003
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 april 2003 tot 26 juni 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Field Lab Aangepast Sporten

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met landbouw, milieu, natuur en tevens met rampenbestrijding en het beleid rond luchtvaartterreinen

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2002-2003 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
Kreeg op zevenjarige leeftijd kinderverlamming, waardoor hij deels verlamd is

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.