Drs. R.H. (Rob) Oudkerk

foto Drs. R.H. (Rob) Oudkerkvergrootglas

Amsterdamse huisarts die acht jaar volksgezondheidswoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie was. Nadien wethouder van sociale zaken en onderwijs van Amsterdam. Kreeg zowel door zijn optreden als tv-dokter als door zijn heldere taalgebruik de nodige bekendheid. Lid van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer, die zich inzette voor de slachtoffers. Vond met Van Gijzel dat de ministers Borst en Jorritsma de politieke verantwoordelijkheid droegen voor de nasleep van de ramp. Als wethouder schuwde hij het doen van pittige uitspraken niet. Een al te openhartige onthulling over zijn privégedrag gevolgd door nieuwe berichten daarover leidde er uiteindelijk toe dat de PvdA-fractie het vertrouwen in hem opzegde.

PvdA
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Robert Herman (Rob)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1955

levensbeschouwing
geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • verpleeghulp, van 1973 tot 1977
 • docent Hogeschool van Amsterdam, van 1979 tot 1990
 • huisarts te Amsterdam, van 1986 tot 1994 (duo-praktijk)
 • wetenschappelijk onderzoeker, van 1986 tot 1990
 • hoofd stafbureau LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), van 1990 tot 1994
 • parttime huisarts, vanaf 17 mei 1994 (één dag in de week)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 23 mei 2002
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 14 maart 2002 tot 17 april 2002
 • wethouder (van werk en inkomen, educatie, jeugd en diversiteit en grotestedenbeleid) van Amsterdam, van 17 april 2002 tot 20 januari 2004
 • lector 'Leefstijlverandering bij jongeren', Haagse Hogeschool, vanaf 15 mei 2007
 • associé adviesbureau "Van der Bunt", vanaf 1 juli 2007

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volksgezondheid van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met arbeidsomstandigheden.
 • Diende in 1997 een initiatiefwetsvoorstel in om ziekenhuisapotheken de vrijheid te geven ook buiten het ziekenhuis medicijnen te leveren. Kleine instellingen kunnen kiezen voor samenwerking met een vrij gevestigde apotheker of samenwerking met een ziekenhuisapotheek. De effectiviteit en kwaliteit van de geneesmiddelendistributie moet hierdoor verbeteren. Dit voorstel werd in 1999 wet (Stb. 97). (25.408)
 • Interpelleerde op 17 januari 2001 minister Borst over de huisartsenzorg (27.583)
 • Diende in 2001 samen met Anke van Blerck-Woerdman (VVD), Siem Buijs (CDA) en Bas van der Vlies (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in om de belemmering weg te nemen voor huisartsen om als apotheker op te treden. Dit voorstel, waarvan de verdediging namens de PvdA werd overgenomen door Khadija Arib, werd in 2006 ingetrokken, nadat het doel via amendering van een regeringsvoorstel was bereikt. (28.158)

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1997 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Van Middelkoop/Rouvoet stemde over het verlenen van een verblijfsvergunning aan de familie-Gümüs
 • Stemde op 3 juni 1999 als enige van zijn fractie aan het eind van het debat over het enquêterapport over de Bijlmerramp vóór twee moties van afkeuring gericht tegen de minister Jorritsma en Borst

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was joods slager; zijn moeder verpleegkundige
 • Kleinzoon van David Cohen, hoogleraar Oude Talen te Leiden en in de Tweede Wereldoorlog voorzitter van de Joodse Raad

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Brugman" (pseudoniem)

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
"Geen weg terug" (2005)

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.