Drs. R.H. (Rob) Oudkerk

foto Drs. R.H. (Rob) Oudkerk
Fotopersburo Dijkstra

Amsterdamse huisarts die acht jaar volksgezondheidswoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie was. Behoorde in 1994 tot een nieuwe lichting Kamerleden. Kreeg zowel door zijn optreden als tv-dokter als door zijn heldere taalgebruik de nodige bekendheid. Lid van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer, die zich inzette voor de slachtoffers. Vond met Van Gijzel dat de ministers Borst en Jorritsma de politieke verantwoordelijkheid droegen voor de nasleep van de ramp. Nadien wethouder van sociale zaken en onderwijs van Amsterdam die het doen van pittige uitspraken niet schuwde. Een al te openhartige onthulling over zijn privégedrag gevolgd door nieuwe berichten daarover leidde er uiteindelijk toe dat de PvdA-fractie het vertrouwen in hem opzegde.

PvdA
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Robert Herman (Rob)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 23 mei 2002
 • lector 'Leefstijlverandering bij jongeren', Haagse Hogeschool, van 15 mei 2007 tot 2013
 • associé adviesbureau "Van der Bunt", vanaf 1 juli 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • debatleider
 • dj Radio 1, vanaf 2014

vorige (2/5)
 • lid bestuur Kenniscentrum Grote Steden
 • voorzitter OSVO, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, van 2016 tot 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 oktober 1998 tot juni 1999

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Interpelleerde op 17 januari 2001 minister Borst over de huisartsenzorg (27.583)
 • Diende in 2001 samen met Anke van Blerck-Woerdman (VVD), Siem Buijs (CDA) en Bas van der Vlies (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in om de belemmering weg te nemen voor huisartsen om als apotheker op te treden. Dit voorstel, waarvan de verdediging namens de PvdA werd overgenomen door Khadija Arib, werd in 2006 ingetrokken, nadat het doel via amendering van een regeringsvoorstel was bereikt. (28.158)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad op 20 januari 2004 af als wethouder, nadat hij in opspraak was gekomen door onthullingen over zijn privégedrag. Hijzelf had de columniste Heleen van Royen van 'Het Parool' in een privégesprek verteld over het surfen naar een aan de seksindustrie gerelateerde website en contacten met prostituees. Nadien verschenen berichten in de media over bezoek aan prostituees in een gebied dat (later) op last van de gemeente was gesloten. Omdat gevreesd werd dat hij niet meer naar behoren kon functioneren als wethouder, zegde de gemeenteraadsfractie van de PvdA het vertrouwen in hem op.

uit de privésfeer
 • Kleinzoon van David Cohen, hoogleraar Oude Talen te Leiden en in de Tweede Wereldoorlog voorzitter van de Joodse Raad

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Brugman" (pseudoniem)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.