Mr. I.Y. (Ing Yoe) Tan

foto Mr. I.Y. (Ing Yoe) Tan
bron: Hans Kouwenhoven

PvdA-Eerste Kamerlid uit Amsterdam, na geruime tijd organisatie- en bestuurskundige en beleidsambtenaar te zijn geweest. Zij was onder meer assistent van een wethouder, werkzaam bij de VNG en senior-adviseur bij organisatiebureau Berenschot. Als Kamerlid sprak zij vooral over binnenlands bestuur, privacy, cultuur en Antilliaanse zaken. Vroeg in bijzonder aandacht voor een betere positie van vrouwen en allochtonen. In 2011 speelde zij een belangrijke rol in de kritische opstelling van de Senaat bij mogelijke invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD); een voorstel dat uiteindelijk werd afgewezen. Haar ouders en grootouders kwamen uit Nederlands-Indië.

PvdA
in de periode 1999-2011: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Ing Yoe (Ing Yoe)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 april 1948

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 10 april 2020

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 mei 1978

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • plaatsvervangend hoofd Overheidspersoneelszaken en tweede secretaris, College voor Arbeidszaken, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1 december 1983 tot 1 juli 1986
  • senior-adviseur non-profit "Bureau Berenschot" B.V., van 1 juli 1986 tot februari 2004
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 7 juni 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/22)

  • lid programmaraad volwasseneneducatie, Stichting Educatieve Omroepcombinatie (Nederlandse Publieke Omroep), vanaf 2009
  • lid bestuur Nationale Opera en Balletfonds

afgeleide functies, presidia etc.
  • vicevoorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juni 2007 tot 7 juni 2011
  • voorzitter Interparlementaire commissie Nederlandse Taalunie, van juni 1999 tot juni 2011 (gedurende lidmaatschap Eerste Kamer)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zij zette zich samen met de VVD en SP in voor een afwijzing van het voorstel voor een Elektronisch Patiëntendossier van toenmalige minister Edith Schippers. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het EPD-wetsvoorstel in 2011 door de gehele Eerste Kamer werd afgewezen.

uit de privésfeer
Haar ouders waren geboren in Nederlands-Indië

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.