Mr. J.J.L. (Jan) Pastoor

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Mr. J.J.L. (Jan) Pastoor
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Bezadigde CDA-bestuurder uit Drenthe, die een lange loopbaan in het binnenlands bestuur afsloot met een achtjarig lidmaatschap van de Eerste Kamer. Begon op de secretarie van Wassenaar en was daarna - net als zijn vader - burgemeester, in respectievelijk de gemeenten Workum, Hindeloopen en Smilde. Vervolgens twaalf jaar gedeputeerde van Drenthe. In de Eerste Kamer sprak hij met regelmaat over bestuurlijke onderwerpen, zoals gemeentelijke herindelingen, bestuurlijke samenwerking, het politiebestel, veiligheid en rampenbestrijding. Voerde ook soms het woord over volkshuisvesting.

CDA
in de periode 1999-2007: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Jacobus Lambertus (Jan)

geboorteplaats en -datum
Ruinerwold, 3 april 1935

overlijdensplaats en -datum
Assen, 10 december 2019

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), van 1962 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • burgemeester van Workum, van 1 november 1970 tot 16 augustus 1978
 • waarnemend burgemeester van Hindeloopen, van 8 januari 1973 tot 1 mei 1973 (na het overlijden van burgemeester A. Atema)
 • waarnemend burgemeester/gemeentesecretaris van Hindeloopen, van 1 september 1977 tot 16 januari 1978 (na het vertrek van burgemeester J. van der Zwaag)
 • burgemeester van Smilde, van 16 augustus 1978 tot 16 mei 1987
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 28 april 1987 tot 13 april 1999
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met bestuurlijke aangelegenheden, volksgezondheid, ouderenbeleid, volkshuisvesting en energie) van Drenthe, van 16 mei 1987 tot 13 april 1999
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/16)

 • lid bestuur Stichting A.F. de Savornin Lohman
 • voorzitter Hospice te Assen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als burgemeester van Smilde behalve met openbare orde en veiligheid en personeelszaken ook belast met financiën, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en milieuzaken

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was ziekenhuis-pastor
 • Zijn vader was gemeentesecretaris en later burgemeester van Wanneperveen (1946-1954) en Oldemarkt (1954-1962)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.