M.C. (Margriet) Meindertsma

foto M.C. (Margriet) Meindertsma
bron: Hans Kouwenhoven

Energiek Eerste Kamerlid voor de PvdA uit Zwolle. Was twaalf jaar woordvoerster op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (grondbeleid, woningbouw, monumentenzorg) en binnenlands bestuur; terreinen die zij ook goed kende als wethouder. Richtte zich daarbij sterk op de uitvoeringspraktijk. Voorzitter van vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Wonen, Wijken en Integratie. Was voor zij wethouder werd actief bij het studentenwerk en in een organisatie voor volwasseneneducatie. Schroomde niet om afwijkend van de fractiemeerderheid te stemmen.

PvdA
in de periode 1999-2011: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Margriet Cornelia (Margriet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Midwolda, 21 januari 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • waarnemend burgemeester van Zwolle, van 25 april 1994 tot 16 augustus 1994
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 7 juni 2011
  • tijdelijk statutair directeur "Moes Holding" B.V., van 14 oktober 2009 tot 1 april 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/47)
  • lid Raad van Commissarissen "Moes Holding" B.V., van 1 december 2004 tot 1 oktober 2009
  • voorzitter Raad van Commissarissen "Moes Holding" B.V., van 1 oktober 2009 tot 1 april 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • voorzitter vaste commissie voor Milieu (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2003 tot 12 juni 2007
  • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen, Wijken en Integratie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 2007 tot 7 juni 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Interpelleerde in 2004 samen met Van der Lans (GroenLinks) minister Dekker over een mogelijke meevaller in de uitgaven voor de huursubsidie in relatie tot de plenaire behandeling op 28 en 29 juni 2004 van wetsvoorstel

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een oom van haar was gedeputeerde van Groningen; een andere oom was raadslid in Utrecht
  • Haar vader overleed in mei 1943 op 33-jarige leeftijd
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.