Prof.Mr.Dr. A.H.M. (Alfons) Dölle

foto Prof.Mr.Dr. A.H.M. (Alfons) Döllevergrootglas

Beschouwende Groningse staatsrechtgeleerde, die als senator voor het CDA een gedegen inbreng had in debatten over bestuur, constitutie, justitie en media. Daarnaast was hij in de Eerste Kamer voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zoon van een Friese katholieke onderwijzer. Was universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar decentrale overheden in Groningen en in de Martinistad tevens gemeenteraadslid. Liefhebber van debatten over het staatsrecht en hij was daarbij dan ook geregeld bij de interputiemicrofoon te vinden.

CDA
in de periode 1999-2011: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Alfonsus Hermanus Maria (Alfons)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ulft (gem. Gendringen, Gld.), 2 mei 1947

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 24 juli 2012

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1976

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar "Ichthus College" te Drachten, van 1974 tot 1976
 • docent SOSA-Stichting (Sector opleidingen sociale arbeid) te Zwolle en Groningen, van 1974 tot 1976
 • docent ASCA (Academie voor Sociale en Culturele Arbeid) te Groningen, van 1974 tot 1976
 • onderzoeker faculteit der rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, van 1976 tot 1977
 • wetenschappelijk medewerker staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1977 tot 1984
 • lid gemeenteraad van Groningen, van 1 september 1978 tot 1 april 1994
 • universitair hoofddocent staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1984 tot 2012
 • bijzonder hoogleraar decentrale overheden, in het bijzonder vraagstukken op het gebied van provincie- en gemeenterecht (Oppenheim-leerstoel), Rijksuniversiteit Groningen, van 22 september 1998 tot 24 juli 2012 (1 dag in de week)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 7 juni 2011

partijpolitieke functies

 • docent Kaderschool Steenkamp-Instituut
 • fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Groningen, van 1990 tot 1994
 • lid evaluatiecommissie CDA (Commissie-Frissen), van 1 juli 2010 tot 12 november 2010

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CDA gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, 1990

nevenfuncties

 • lid bestuur Provinciale Welzijnsraad Groningen
 • voorzitter commissie Rechtsbescherming Groningen (voorheen: AWB-commissie provincie Groningen), van 1994 tot juli 2012
 • secretaris WING (Welzijn in Groningen), tot 2002
 • lid parochieraad Martinus/Jozef-parochie te Groningen, van 2002 tot 2004
 • vicevoorzitter Pastoraal beraad Jozef, van 1997 tot 2002
 • lid Raad voor de Rechtsbijstand te Leeuwarden, vanaf 2002
 • columnist (tweewekelijks), "Leeuwarder Courant" (vanaf zomer 2004)
 • lid bestuur Vincentius-vereniging te Groningen, van 1 juni 2009 tot 22 juli 2012
 • voorzitter Raad van Toezicht "Alfa-college" te Groningen, van 30 september 2009 tot 22 juli 2012
 • voorzitter Consultatief Orgaan Friese Taal, van 2011 tot 22 juli 2012

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 2007 tot 7 juni 2011
 • lid tijdelijke commissie voorbereiding onderzoek privatiseringen van overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 29 maart 2011 tot 24 mei 2011

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • R.K. lagere school te Bakhuizen (Frl.)

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, R.K. Hogere Burgerschool "Sint Martinus" te Bolsward, van 1959 tot 1965

academische studie
 • sociologie, Rijksuniversiteit Groningen, van 1965 tot november 1972
 • Nederlands recht: staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van 1969 tot november 1972

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 24 maart 1988

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Geboren in de Achterhoek, maar getogen in Friesland
 • Zijn vader was hoofd van de RK-lagere school in Bakhuizen (Frl.), zijn moeder was daar onderwijzeres
 • Zijn echtgenote was purser bij de KLM en VVD-Statenlid in Drenthe

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Bakhuizen (Frl.), tot 1965
 • Groningen, vanaf 1965
 • Groningen, Wilhelminakade 7-1

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 31 mei 2011

militaire dienst
 • huzaar Cavalerie, van 3 november 1972 tot 1 april 1974

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het recht van parlementaire enquête", monografie 3, Nederlands Parlementsrecht (Groningen, 1985)
 • "Over ongeschreven staatsrecht" (dissertatie, 1988)
 • "Constitutionele rechtspraak" (met J.W.M. Engels, 1989)
 • "Constitutionele toetsing", in: "De Trias onder spanning" (1990)
 • "Handboek Gemeenterecht" (met D.J. Elzinga, 1993)
 • "Handboek gemeenteraadsleden I (Raadsleden en regionalisering)" (Alphen aan den Rijn, 1994)
 • "Wie doet de huishouding? Enkele beschouwingen over artikel 124, lid 1 Grondwet" (Deventer, 1999)
 • "De geschiedenis van de ministeriële verantwoordelijkheid"
 • "Scheiding van kerk en staat", Tijdschrift voor Publiek Recht 2002, nr.10
 • "Directe democratie een gevaarlijke droom" (preadvies CJV 2004)
 • "De constitutie voor het Koningrijk Holland van 1806" (2006)
 • "Land van geluk en razende onvrede" (posthuum uitgegeven columns, 2013)
 • annotator Gemeentestem
 • diverse artikelen en boekbesprekingen in wetenschappelijke tijdschriften (o.a. Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, bestuurswetenschappen, Nederlands Juristenblad, dagbladen en partijbladen)

literatuur/documentatie
 • Ellis Ellenbroek, "Hoogleraar van de oude stempel. Alfons Dölle 1947-2012" (rubriek Naschrift), Trouw, 20 augustus 2012
 • Rimmer Mulder, "De ideale conservatief", Leeuwarder Courant, 30 november 2013
 • Hansko Broeksteeg, Dineke Dölle-Uildriks e.a. (red.), "Bezield Staatsrecht. Een bloemlezing uit het wetenschappelijk werk van A.H.M. Dölle" (2014)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Oosterwolde (Frl.), 29 januari 1992

echtgeno(o)t(e)/partner
P.A. Uildriks, Pieterdina Annechien (Dineke)

kinderen
1 dochter

vader
Sj.F. Dölle, Sjoeke Franciscus

geboorteplaats en/of -datum
Irnsum (gem. Rauwerderhem), 29 maart 1914

moeder
Th.A. Weda, Theodora Alberta

geboorteplaats en/of -datum
Heerenveen, 14 augustus 1917

broers en zusters
4 broers en 1 zus

beroep grootvader (vaderskant)
 • café- en hoteleigenaar
 • aannemer

beroep grootvader (moederskant)
eigenaar schildersbedrijf

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.