Mr. J.M.L. (Jacques) Niederer

foto Mr. J.M.L. (Jacques) Niederer

VVD-politicus en bestuurder, die van 2005 tot en met 2019 burgemeester was, eerst in Weert en daarna in Roosendaal. Was in de periode 1998-2002 één van de justitie-woorvoerders van de VVD-Tweede Kamerfractie en daarna enige tijd wethouder van Breda. Daarvoor werkte hij de politie, was hij teamhoofd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en was hij plaatsvervangend hoofd Juridische Zaken, dienst Justitiële inrichtingen van het ministerie van Justitie. Was tevens raadslid in Bergen op Zoom. Kwam in de publiciteit toen hij kritiek uitte op de conclusies van een onderzoekscommissie naar de uitvoering van de IRT-enquête. Hij had zelf deel uitgemaakt van die commissie. In 2019-2020 was hij waarnemend burgemeester van Duiven. Sinds 1 maart 2020 is hij staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak.

VVD
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacobus Maria Leon (Jacques)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Weert, 21 januari 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1982

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/14)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
  • burgemeester van Weert, van 14 maart 2005 tot 17 januari 2011
  • burgemeester van Roosendaal, van 17 januari 2011 tot 1 oktober 2019
  • waarnemend burgemeester van Duiven, van 1 december 2019 tot 1 maart 2020
  • staatsraad Afdeling bestuursrechtspraak (Raad van State), vanaf 1 maart 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, afdeling Rechtspraak

vorige (2/14)
  • voorzitter Districtelijk Driehoeks Overleg "De Markiezaten"
  • voorzitter Raad van Commissarissen Brabant Water N.V.

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1998 tot 16 december 1999

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie (gevangeniswezen, vreemdelingenwet, strafvordering, bestrijding drugscriminaliteit, politie, verkeershandhaving) en defensie (personeelsbeleid)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Nam als lid van de tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden afstand van enkele conclusies, maar kwam hierop na bemiddeling door de Kamervoorzitter op terug

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.