Drs. J.C.E. (Judith) Belinfante

foto Drs. J.C.E. (Judith) Belinfante
© Fotobureau Dijkstra

Voormalige directeur van het Joods Historisch Museum, die in 1998 via een tiende plaats als hoogste nieuwkomer in de PvdA-Tweede Kamerfractie kwam. Werd direct in het fractiebestuur gekozen als fractiesecretaris personeel. Die moeilijke positie had een negatieve invloed op haar functioneren als Kamerlid. Als woordvoerster cultuur opereerde zij bovendien minder gelukkig bij de behandeling van de cultuurnota van haar partijgenoot Van der Ploeg. Daarom kwam er al na vier jaar een einde haar lidmaatschap, waarna zij terugkeerde naar de cultuursector. Vervulde vóór en na haar Kamerlidmaatschap vele functies op het gebied van cultuur en (oorlogs)geschiedenis en was voorzitter van het Comité Herdenking 4 en 5 mei.

PvdA
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Judith Clara Engelina (Judith)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 19 juni 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • directeur Joods Historisch Museum te Amsterdam, van 1 oktober 1976 tot mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • hoofdconservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek (later directeur divisie Erfgoed), Universiteit van Amsterdam, van juli 2003 tot december 2008

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/30)
 • lid jury Johannes Vermeer Prijs, van 1 maart 2010 tot 1 december 2010
 • lid werkgroep Nederland-Duitsland Conferentie (NDC)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 september 1998 tot mei 2002
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 2000 tot 23 mei 2002

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/11)
 • lid Comité van Aanbeveling Foundation EAJS Congress 2002
 • lid Comité van Aanbeveling Vrouwen voor Vrede op de Molukken

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met cultuur (waaronder monumentenzorg). Was verder onder meer woordvoerster bij de behandeling van het wetsvoorstel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1998 op plaats tien de hoogste nieuwkomer op de PvdA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • Was in de periode 1998-2002 regelmatig op de woensdagochtenden fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
Haar partner was advocaat

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.