Ir. Th.Ph. (Theo) Tromp

foto Ir. Th.Ph. (Theo) Tromp
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Topman van Philips, die in het laatste oorlogskabinet (kabinet-Gerbrandy III) minister van Waterstaat was. Was voor 1940 onder meer belast met de leiding van de radio- en buizenfabriek van Philips. Maakte, net als onder anderen De Quay, deel uit van het College van Landbouw, Handel en Nijverheid in het bevrijde Zuiden. Als minister kreeg hij als eerste een directe verantwoordelijkheid voor de wederopbouw en het economisch herstel. Doorliep een langdurige loopbaan bij Philips en stond daar bekend als een doortastende manager.

partijloze liberaal
in de periode 1945: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Theodoor Philibert (Theo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 9 juni 1903

overlijdensplaats en -datum
Eindhoven, 1 juni 1984

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • minister van Waterstaat, van 4 april 1945 tot 25 juni 1945
  • lid Raad van Bestuur N.V. "Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven", van juni 1945 tot 1 januari 1957
  • vicepresident Raad van Bestuur N.V. "Philips' Gloeilampenfabrieken" te Eindhoven, van 1 januari 1957 tot 1 juli 1968

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/15)

  • lid Raad van Commissarissen N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), tot 1 januari 1964
  • belast met de coördinatie voor de nieuwbouw van de academische ziekenhuizen te Amsterdam, Leiden en Utrecht, vanaf 1969

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Koninklijke Nederlandse Studenten-roeibond, vanaf december 1951

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Bevorderde in mei 1945 eervol ontslag van ir. J. Goudriaan als president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, vooral omdat onder zijn verantwoordelijkheid in 1940 Duitse militaire transporten waren uitgevoerd door de spoorwegen. Bovendien werd het Goudriaan kwalijk genomen dat hij in mei 1940 vanuit Hilversum voor hem en zijn gezin speciaal een trein had laten rijden om hem mogelijkheid te bieden naar Engeland te ontkomen (hetgeen overigens mislukte). Er bestond dan ook veel weerstand in het bedrijf tegen terugkeer van Goudriaan.
  • Was als minister ook verantwoordelijk voor wederopbouw. Besloot tot de bestelling van 250.000 ton aan bouwmateriaal in het buitenland en zette een programma op voor de bouw van noodwoningen. Verder probeerde hij via aankoop van materialen het herstel van vliegvelden en spoorverbindingen op gang te krijgen en bevorderde hij krachtig de kolenwinning.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn schoonvader, Jan Gerritsz, was een vooraanstaande sociaaldemocraat. Hij was in Haarlem in 1928-1936 namens de SDAP wethouder van openbare werken en volkshuisvesting.

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister van Verkeer, juni 1946 (geweigerd)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.