Mr. J.P. Sprenger van Eyk

foto Mr. J.P. Sprenger van Eyk

Negentiende-eeuws bewindsman uit een domineesgeslacht. Werd na een carrière als belastinginspecteur en ambtenaar in Nederlands-Indië (onder meer inspecteur van financiën, algemeen secretaris van het Gouvernement en lid van de Raad van Nederlandsch-Indië) minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk Azn. Hield zich nadien vooral bezig met het belastingwezen. Bracht als minister van Financiën in het kabinet-Röell de Wet op de personele belasting tot stand. Sloot zijn loopbaan af als directeur-generaal van de Staatsspoorwegen. Stond bekend als een bekwaam administrateur, die goed samenwerkte met het parlement.

conservatief-liberaal
in de periode 1884-1897: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacobus Petrus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hilvarenbeek, 20 januari 1842

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 21 maart 1907

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/14)

 • minister van Koloniën, van 27 februari 1884 tot 21 april 1888 (benoemd bij K.B. van 2 januari 1884)
 • minister van Financiën, van 9 mei 1894 tot 26 juli 1897
 • directeur-generaal Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ("S.S."), van 1 juli 1900 tot 20 maart 1907
 • directeur NCS (Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij), van 1 juli 1900 tot 20 maart 1907

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • redacteur "Staatkundig en Staathuishoudkundig Weekblad", vanaf 1892
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, omstreeks 1901

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Benoemde in 1884 O. van Rees tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 1897 een nieuwe Wet inzake de accijns op suiker tot stand. Hierdoor moest de positie van de Nederlandse suikerfabricage ten opzichte van het buitenland worden versterkt.
 • Bracht in 1897 een wet tot verhoging van de opbrengst van het zegelrecht op effecten tot stand. Deze wet zou in werking treden na totstandkoming van de wet tot afschaffing van de rijkstollen (in 1900).

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als lid van de Raad van Nederlandsch-Indië belast met het doen van voorstellen tot herziening van het belastingstelsel in Nederlandsch-Indië
 • Was directeur-generaal van de Staatsspoorwegen tijdens de spoorwegstaking van 1903 en trad hard op tegen stakers, van wie velen werden ontslagen of geschorst

uit de privésfeer
 • Hij kon zijn studie niet voltooien, omdat zijn dissertatie verloren ging door brand

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.