C.D.H. Schneider

foto C.D.H. Schneider
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Katholieke artillerie-officier met liberale sympathieën. Werd minister in het liberale kabinet-Röell in ruil voor de katholieke steun aan dat kabinet. Zijn belangrijkste beleidsdaden waren de Gewerenwet en de verplaatsing van artillerie-inrichting van Delft naar Amsterdam. Kwam net als zijn voorganger in conflict met koningin-regentes Emma en was twee jaar persona non grata aan het hof.

Rooms-Katholieken
in de periode 1894-1897: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Clemens Diederik Hendrik

geboorteplaats en -datum
Grave, 12 oktober 1832

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 december 1925

2.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/16)

 • commandant, eerste regiment vestingartillerie te Utrecht en Zwolle, van september 1881 tot september 1882
 • commandant, tweede regiment veldartillerie, van september 1882 tot april 1884
 • commandant, gehele vestingartillerie, van april 1884 tot februari 1887
 • inspecteur der artillerie, van februari 1887 tot februari 1894 (gepensioneerd op eigen verzoek)
 • minister van Oorlog, van 9 mei 1894 tot 27 juli 1897

officiersrangen (4/8)
 • luitenant-kolonel der artillerie, van 1 juni 1878 tot 1 oktober 1881
 • kolonel der artillerie, van 1 oktober 1881 tot 1 mei 1884
 • generaal-majoor der artillerie, van 1 mei 1884 tot mei 1890
 • luitenant-generaal der artillerie, van mei 1890 tot februari 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/8)

 • adjudant honorair in buitengewone dienst van H.M. koningin Wilhelmina, van 11 augustus 1891 tot 16 december 1925
 • voorzitter Raad van Commissarissen Centrale Hypotheek Bank

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Zorgde ervoor dat er op de begroting gelden kwamen voor de bouw van de eerste vijf forten van de Stelling van Amsterdam. Liet de Artillerie-inrichting voor een groot deel verplaatsen van Delft naar Amsterdam-Noord (Hembrug). $B BWN

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1895 de zgn. Gewerenwet tot stand (verhoging van de begroting van Oorlog), waarbij het model-95 van 6,5 mm werd ingevoerd
 • Bracht in 1896 de Wet militaire inundatiën (Stb. 71) tot stand, die de hoogste militaire autoriteit in geval van oorlog of oorlogsgevaar bevoegdheden geeft om gebieden onder water te laten zetten
 • Bracht in 1897 een wettelijke regeling tot stand voor de rechtstoestand van het reserve-personeel van de landmacht, alsmede voor de bevordering en het ontslag en het op pensioenstellen van officieren en onder-officieren en voor het verlenen van pensioen aan weduwen en kinderen van officieren en onder-officieren van het reserve-personeel

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in conflict met Koningin-regentes Emma over de bevordering van adjudanten van de vorstin. Emma boycotte hem daarna lange tijd.

uit de privésfeer
 • Stamde uit een officiersfamilie van Paltische afkomst

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Oorlog, 5 april 1888 (geweigerd)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • G.A.M. Beekelaar, "Schneider, Clemens Diederik Hendrik (1832-1925)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 532
 • De Nederlandsche Leeuw, 1936

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.