C.D.H. Schneider

foto C.D.H. Schneider
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Katholieke artillerie-officier met liberale sympathieën. Werd minister in het liberale kabinet-Röell in ruil voor de katholieke steun aan dat kabinet. Zijn belangrijkste beleidsdaden waren de Gewerenwet en de verplaatsing van artillerie-inrichting van Delft naar Amsterdam. Kwam net als zijn voorganger in conflict met koningin-regentes Emma en was twee jaar persona non grata aan het hof.

Rooms-Katholieken
in de periode 1894-1897: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Clemens Diederik Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Grave, 12 oktober 1832

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 december 1925

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/16)

 • commandant, gehele vestingartillerie, van april 1884 tot februari 1887
 • inspecteur der artillerie, van februari 1887 tot februari 1894 (gepensioneerd op eigen verzoek)
 • minister van Oorlog, van 9 mei 1894 tot 27 juli 1897

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor der artillerie, van 1 mei 1884 tot mei 1890
 • luitenant-generaal der artillerie, van mei 1890 tot februari 1894

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • adjudant honorair in buitengewone dienst van H.M. koningin Wilhelmina, van 11 augustus 1891 tot 16 december 1925
 • voorzitter Raad van Commissarissen Centrale Hypotheek Bank

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Zorgde ervoor dat er op de begroting gelden kwamen voor de bouw van de eerste vijf forten van de Stelling van Amsterdam. Liet de Artillerie-inrichting voor een groot deel verplaatsen van Delft naar Amsterdam-Noord (Hembrug). $B BWN

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1896 de Wet militaire inundatiën (Stb. 71) tot stand, die de hoogste militaire autoriteit in geval van oorlog of oorlogsgevaar bevoegdheden geeft om gebieden onder water te laten zetten
 • Bracht in 1897 een wettelijke regeling tot stand voor de rechtstoestand van het reserve-personeel van de landmacht, alsmede voor de bevordering en het ontslag en het op pensioenstellen van officieren en onder-officieren en voor het verlenen van pensioen aan weduwen en kinderen van officieren en onder-officieren van het reserve-personeel

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in conflict met Koningin-regentes Emma over de bevordering van adjudanten van de vorstin. Emma boycotte hem daarna lange tijd.

uit de privésfeer
 • Stamde uit een officiersfamilie van Paltische afkomst

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Oorlog, 5 april 1888 (geweigerd)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.