Dr. J.H. (Herman) van Roijen

foto Dr. J.H. (Herman) van Roijen
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Diplomaat met grote staat van dienst, die in het kabinet-Schermerhorn/Drees minister van Buitenlandse Zaken was. Speelde een belangrijke rol in het (politieke) verzet. Trad als diplomaat in de voetsporen van zijn vader en werd later topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Was als minister aanvankelijk plaatsvervanger van Van Kleffens en later (vier maanden) diens opvolger. Na zijn ministerschap ambassadeur in Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In 1949 leidde door hem gevoerde onderhandelingen tot de Van Roijen-Roem-verklaring die uitzicht bood op beëindiging van het Nederlands-Indonesische conflict. In 1962 was hij als diplomaat nauw betrokken bij het oplossen van de Nieuw-Guineakwestie. Hoffelijke en voorkomende man, die diverse hoge onderscheidingen verwierf.

progressief, maar partijloos
in de periode 1945-1946: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Herman (Herman)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Constantinopel (Turkije), 10 april 1905 (thans Istanboel)

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 16 maart 1991

3.

Partij/stroming

stroming(en)
progresssief, maar partijloos

verwante partij
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • minister zonder portefeuille, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken en belast met opbouw en nieuwe oriëntatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, tevens plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, van 25 juni 1945 tot 1 maart 1946
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 1 maart 1946 tot 3 juli 1946
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Washington, van september 1950 tot maart 1964 (benoemd 27 juni 1950)
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, van maart 1964 tot mei 1970 (tevens ambassadeur in IJsland)

gevangenschap/internering
 • gevangenschap, van november 1940 tot februari 1941 (vanwege illegale activiteiten als ambtenaar)
 • gevangenschap, 1941 (korte tijd)
 • gevangenschap, van januari 1944 tot maart 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter Haagse Academie voor Internationaal Recht
 • voorzitter NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken)

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter RTC (Ronde Tafelconferentie) over Indonesië te 's-Gravenhage, van 22 augustus 1949 tot 2 november 1949

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Als ambassadeur te Washington kenmerkte hij zich door bekwaamheid, beleefdheid en diplomatieke kleding, maar vaak ook door ondiplomatieke openhartigheid
 • Gedurende de dertien jaar, waarin vier presidenten in de Verenigde Staten dienden, gold hij als één van de meest bewonderde buitenlandse diplomaten en gerespecteerde analisten der Amerikaanse politiek
 • Bij zijn afscheid wijdde de New York Times een groot artikel aan hem

uit de privésfeer (3/5)
 • Ging in 1944 in opdracht van het College van Vetrouwensmannen door de linies naar het bevrijde Zuid-Nederland
 • De familie was zeer gefortuneerd; bezat onder andere het buitenverblijf Blankenburg in Wassenaar.
 • Zijn moeder was regelrechte afstammelinge van John Winthrop, één van de eerste gouverneurs van Massachusetts

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Buitenlandse Zaken, juni 1946 (geweigerd vanwege gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.