Mr. A.P.L. (Anton) Nelissen

foto Mr. A.P.L. (Anton) Nelissen
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 2, 1898-1940

Vriendelijke katholieke jurist met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Klom op tot raadsheer in de Hoge Raad en was minister van Justitie in het kabinet-Heemskerk. Trad af vanwege gezondheidsproblemen, die samenhingen met de last die hij door het ministersambt voelde. Keerde daarna terug in de Hoge Raad.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1908-1910: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Antonius Petrus Laurentius (Anton)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 10 augustus 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 juli 1921

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • minister van Justitie, van 12 februari 1908 tot 11 mei 1910
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 1 augustus 1911 tot 16 april 1919 (benoemd bij K.B. van 14 juli 1911)
 • vicepresident Hoge Raad der Nederlanden, van 16 april 1919 tot 10 juli 1921 (benoemd bij K.B. van 29 maart 1919)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid College van Regenten Gevangenissen te 's-Gravenhage, vanaf 6 juni 1911
 • voorzitter Raad van Commissarissen Donau Hypotheekbank

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1909 een wetsvoorstel in inzake de strafbaarstelling van onzedelijke handelingen (pornografie, anticonceptie, abortus, ontucht en kansspelen)
 • Diende in 1910 een ontwerp-Echtscheidingswet in, waardoor echtscheiding op grond van overspel alleen zou worden toegestaan indien dat overspel kon worden aangetoond. Dit wetsvoorstel bleef onafgedaan.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1909 de door zijn voorganger in de Tweede Kamer verdedigde wet inzake het onderzoek naar het vaderschap van een natuurlijk kind in het Staatsblad
 • Bracht in 1910 een wet tot stand, waardoor kinderen die uit in Nederlands-Indië gevestigde ouders waren geboren Nederlands onderdaan werden

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Liet zich van 12 februari tot 11 mei 1910 vanwege zijn gezondheid als minister tijdelijk vervangen en trad daarna op doktersadvies af

uit de privésfeer
 • Werd op dezelfde dag als student te Leiden ingeschreven als J.G.S. Bevers en een week voor M.J.C.M. Kolkman
 • Overleed op dezelfde dag als J.A. Loeff, eveneens oud-minister van Justitie

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.