H.F.Ch. baron Forstner van Dambenoy

foto H.F.Ch. baron Forstner van Dambenoy
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RKD

Conservatieve officier en minister van Oorlog in de kabinetten-Thorbecke, -Van Hall en -Van der Brugghen. Kwam uit een oorspronkelijk Duits officiersgeslacht. Zowel zijn optreden in het liberale kabinet-Thorbecke als de overgang naar het volgende kabinet riepen met name bij liberale Kamerleden vragen op over zijn beginselvastheid. Het kwam later zelfs bijna tot een duel met de liberaal Baron Van Zuylen van Nijevelt toen hij zich in zijn eer aangetast achtte. Vertrouweling van de koning en gouverneur van diens zonen.

conservatief
in de periode 1852-1855: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Frederik Christoph

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 15 augustus 1792

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 23 maart 1870

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief/antirevolutionair

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • gouverneur van 's Konings zonen, van 1 september 1849 tot 1 februari 1850
 • intendant voor de opvoeding van 's Konings zonen (rang: grootofficier bij het Huis des Konings), van 1 februari 1850 tot 3 september 1858
 • chef Topografisch Bureau, ministerie van Oorlog, van 1 maart 1843 tot 15 juli 1852
 • minister van Oorlog, van 15 juli 1852 tot 1 januari 1858
 • minister van Marine ad interim, van 16 december 1854 tot 8 februari 1855 (na het aftreden van minister Enslie)
 • adjudant-generaal des Konings, van 2 januari 1858 tot 23 maart 1870

ambtstitel
 • minister van staat, van 30 december 1857 tot 23 maart 1870

officiersrangen (4/7)
 • luitenant-kolonel, van 1 april 1841 tot 1 september 1849
 • kolonel, van 1 september 1849 tot 15 juli 1852
 • generaal-majoor, van 15 juli 1852 tot 1 januari 1855
 • luitenant-generaal, 1 januari 1855

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

 • ouderling Waalse Kerk te 's-Gravenhage
 • president Vereeniging ter Bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid in Nederland, omstreeks 1857

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Kwam in 1856 in conflict met Van Hall over de onthulling van het Metalen-Kruismonument op de Dam in Amsterdam ter herinnering aan de Tiendaagse Veldtocht uit 1831. Van Hall wilde, tot ongenoegen van Forstner, dat de koning zich daarbij afzijdig zou houden vanwege de relatie met België.
 • In 1856 werd zijn begroting door de Tweede Kamer met 34 tegen 33 stemmen aanvaard
 • Trad af als minister nadat de Tweede Kamer op 27 november 1857 zijn begroting met 36 tegen 32 stemmen had verworpen. Hij had overigens al voordien bekendgemaakt vanwege zijn leeftijd te zullen aftreden.

uit de privésfeer (3/4)
 • Werd in 1831 tijdens de strijd met België als parlementair naar generaal Dibbits, opperbevelhebber van het mobiele leger, in Maastricht gezonden
 • Zijn zoon huwde in 1872 met een dochter van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, Tweede en Eerste Kamerlid en minister
 • Zijn vader was officier in Amerikaanse en in Statendienst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 411
 • B.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandse volk, deel VIII, 124, 142, 154
 • J.C. Boogman, "Rondom 1848, De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858"
 • N. Cramer, "Wandelingen door de Handelingen"

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.